Jelenleg nincs meghirdetett rendezvényünk

Korábbi konferenciáink:

2019 március 20

Egyéves az új Polgári Perrendtartás

Lehetőségeket vagy akadályokat teremt az új törvény? Szakértő előadóink segítenek kiigazodni az új rendelkezések útvesztőiben.

2018. január 1. napján hatályba lépett az új Polgári Perrendtartás. Az új törvény több mint fél évszázad után reformálta meg a korábbi jogszabályt, így hozva a joggyakorlat számára jelentős újításokat. Az új jogszabály a bizonyítási eljárás szabályait alapjaiban változtatta meg.

Dr. Éless Tamás, az Oppenheim Ügyvédi Iroda ügyvédje, a Polgári Perjogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság volt tagja a perindítás nehézségeit mutatja be előadásában, melyekkel ügyvédként nap, mint nap találkozhatnak a rendezvény résztvevői.

Dr. Parlagi Mátyás, a Fővárosi Törvényszék kollégiumvezető-helyettese részletes elemzésében ismerteti a megváltozott szabályokat és a felmerülő gyakorlati kérdéseket. Előadásában kitér a hatályba lépés óta eltelt időszakban született állásfoglalásokra is.

Kiemelt témaként szerepel februári konferenciánkon az osztott perszerkezet lényege és "veszélyei, az eljárás gyorsítása mint kodifikációs cél: az ezt elősegítő és gátló szabályok, a kötelező jogi képviselet, mint hatalmas felelősség. De szó esik majd a perindítás nehézségeiről is, illetve a bizonyítási indítványokkal szembeni követelményekről és a megújult szakértői bizonyításról.

A rendezvényt a konferencia előadóinak kerekasztal beszélgetése zárja, melyet Dr. Varga István, tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék), ügyvéd, a Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság volt tudományos titkára moderál majd.

Előadóink a jelenlévők részére széleskörű konzultációs lehetőséget biztosítanak.

A részvételi díj tartalmazza az elektronikus szakmai anyagot*, valamint a reggeli frissítőket, pogácsákat és az ebédet.

A programváltozás jogát fenntartjuk.

*Az előadók hozzájárulásának függvényében.


Beszámoló
2017 március 29

Versenyjogi aktualitások

Jogalkalmazási gyakorlat

A Jogi Fórum 2017. március 29-én Szakmai Napot tart versenyjogi aktualitások témakörben. A konferencia alkalmat teremt arra, hogy az érintett területekkel elmélyülten foglalkozó gyakorló jogászok segítséget nyújtsanak a versenyjogi változások során felmerülő gyakorlati problémákra és megismerjék a résztvevők a legújabb változásokat, valamint az aktuális versenyjogi gyakorlatát a GVH-nak.

versenyjog konferencia

Ajándék könyv:

Tóth András
A versenyjog és határterületei
A versenyszabályozás jogági kapcsolatai

A részvételi díj tartalmazza az elektronikus szakmai anyagot*, a reggeli frissítőket, ebédet és pogácsákat, valamint Tóth András: A versenyjog és határterületei. A versenyszabályozás jogági kapcsolatai c.könyvet.

A programváltozás jogát fenntartjuk.

*Az előadók hozzájárulásának függvényében.


Beszámoló
2017 február 03

A közbeszerzési törvény 2017. évi módosításai

Változások és aktuális gyakorlati kérdések

A közbeszerzésekről szóló új, 2015. évi CXLIII. törvény hatályba lépése eltelt 1 év során számtalan gyakorlati kérdés és probléma merült fel, amelyet a jogalkotó az új Kbt. első novelláris módosításával próbált meg kezelni. A közbeszerzésekről szóló törvény legújabb változásai 2017. január 01-jével léptek hatályba.

A Jogi Fórum 2017. február 03-ai konferenciáján Dr. Guba Zoltán ügyvéd, akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelmi Jogi Tanszék meghívott oktatója mutatja be az új szabályokat, ezek helyes alkalmazását, konzultációs lehetőséget biztosítva a résztvevőknek.

A részvételi díj tartalmazza az elektronikus szakmai anyagot, reggeli frissítőket és pogácsákat.


Beszámoló
2016 november 18

Az új Polgári Perrendtartás

A legfontosabb változások és újítások

A Jogi Fórum 2016. november 18-án Szakmai Napot tart az új polgári perrendtartás témakörében. A törvénytervezetet az Országgyűlés az őszi ülésszakán tárgyalja. A konferencia alkalmat teremt arra, hogy az érintett területekkel elmélyülten foglalkozó gyakorló jogászok és a kodifkációs folyamatban résztvevők, a szerkesztőbizottság tagjai ismertessék a legfontosabb változásokat, átfogó képet nyújtsanak az új polgári perrendtartásról.

A konferencia előadói:

 • Dr. Wopera Zsuzsa, IM miniszteri biztos, tszv. egyetemi tanár
 • Dr. Zsitva Ágnes LL.M, IM beosztott bíró
 • Dr. Vitvindics Mária, IM osztályvezető, beosztott bíróő
 • Dr. Pribula László, tszv. egyetemi docens, a Debreceni Ítélőtábla Polgári Kollégiumának vezetője
 • Dr. Vasady Lóránt, az IM szerkesztőbizottságának tagja, beosztott bíró, Kúria
 • Dr. Nagy Adrienn, az IM szerkesztőbizottságának tagja, egyetemi docens
 • Dr. Wallacher Lajos, ügyvéd, az IM szerkesztőbizottságának tagja, c. egyetemi docens

Előadóink a jelenlévők részére széleskörű konzultációs lehetőséget biztosítanak.

A részvételi díj tartalmazza az elektronikus szakmai anyagot*, valamint a reggeli frissítőket, pogácsákat és az ebédet.

A programváltozás jogát fenntartjuk.

*Az előadók hozzájárulásának függvényében.


Beszámoló
2016 június 03

Közigazgatási konferencia

A hatósági eljárásról és az új perrendtartásról

A Jogi Fórum 2016. június 03-án Szakmai Napot tart közigazgatási aktualitások témakörben. A konferencia alkalmat teremt arra, hogy az érintett területekkel elmélyülten foglalkozó gyakorló jogászok segítséget nyújtsanak a közigazgatási hatósági eljárások során felmerülő problémákban, valamint megismerjék a résztvevők a bírói gyakorlatot és a készülő közigazgatási perrendtartás szabályozásaiba is betekintsenek.

Előadóink a jelenlévők részére széleskörű konzultációs lehetőséget biztosítanak.

A részvételi díj tartalmazza az elektronikus szakmai anyagot*, valamint a reggeli frissítőket és pogácsákat.

*Az előadók hozzájárulásának függvényében.


Beszámoló
2016 április 21

Munkajogi konferencia

A legfontosabb változások és a jelenlegi bírói gyakorlat

A Jogi Fórum 2016. április 21-én Szakmai Napot tart munkajogi aktualitások témakörben. A konferencia alkalmat teremt arra, hogy az érintett területekkel elmélyülten foglalkozó gyakorló jogászok segítséget nyújtsanak a munkajogi változások során felmerülő gyakorlati problémákban és megismerjék a résztvevők az aktuális bírói gyakorlatot is.

Előadóink a jelenlévők részére széleskörű konzultációs lehetőséget biztosítanak.

A részvételi díj tartalmazza az elektronikus szakmai anyagot*, valamint a reggeli frissítőket és pogácsákat.

*Az előadók hozzájárulásának függvényében.


Beszámoló
2015 október 09

Konferencia az új közbeszerzési törvényről

Új szabályok és intézmények az új közbeszerzési törvény alapján

A 2014. évi új közbeszerzési irányelvek elfogadása szükségszerűvé tette a magyarországi közbeszerzési szabályozás átdolgozását is, hiszen az új irányelvek legtöbb szabályát 2016. év tavaszáig át kell ültetni a nemzeti jogba. A közbeszerzésekről szóló új, 2015. évi CXLIII. tv. nem a korábbi törvényt módosítja, hanem teljesen új alapokra helyezi a közbeszerzési szabályozást, és egy alapvető reformot jelent az eddigi gyakorlathoz képest: új törvény, új megközelítési mód, új intézmények.

A közbeszerzésekről szóló új törvény még 2015. november 01. napjával hatályba is lép, a mindennapi jogalkalmazóknak tehát egészen rövid idő áll majd rendelkezésre arra, hogy az alapvetően új szabályokat megértsék és elsajátítsák.

A Jogi Fórum 2015. október 09-dikei konferenciáján Dr. Guba Zoltán ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelmi Jogi Tanszék meghívott oktatója mutatja be az új szabályokat, ezek helyes alkalmazását, konzultációs lehetőséget biztosítva a résztvevőknek.

A részvételi díj tartalmazza az elektronikus szakmai anyagot, reggeli frissítőket és pogácsákat.

 


Beszámoló
2015 június 25

Az elektronikus kereskedelem jogi szabályai és jogalkalmazási kérdései

Ászf, vásárlói tájékoztató, fogyasztóvédelem, adatvédelem, adózás és adóellenőrzési gyakorlat

A tavaly hatályba lépett fogyasztóvédelmi kormányrendelet és az új Polgári Törvénykönyv jelentős változásokat hozott az internetes kereskedelem jogi szabályozásában. És ezek mellett még számos Uniós és hazai jogszabályra is figyelemmel kell lenni egy webshop működtetésekor.

A Jogi Fórum 2015. június 25-dikén Szakmai Napot tart az elektronikus kereskedelem jogi szabályai és jogalkalmazási kérdései témakörben. A konferencia alkalmat teremt az általános szerződési feltételek, a vásárlói tájékoztató, a fogyasztóvédelem, az adatvédelem, az adózás és az adóellenőrzési gyakorlat jogalkalmazásban felmerült kérdéseinek és problémáinak megvitatására.

Szakértő előadóink szélekörű konzultációs lehetőséget biztosítanak a hallgatóság részére.

A részvételi díj tartalmazza az elektronikus szakmai anyagot, reggeli frissítőket, szendvicsebédet.


Beszámoló
2015 február 13

Gazdasági társaságok joga az új Ptk-ban - Az első év tükrében

Általános szabályok - A kft, a bt és az rt - Kérdések a gyakorlatban, vezetői felelősség, megnövekedett adminisztrációs terhek

A 2013. februárjában elfogadott és 2014. március 15-én hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv a polgári jog számos területén hozott átfogó változást. A Jogi Fórum 2015. február 13-dikán Szakmai Napot tart gazdasági társaságok joga az új Polgári Kódex alapján témakörben - a hatályba lépés óta eltelt idő gyakorlati tapasztalatainak összegzésére. A rendezvény alkalmat teremt az elmúlt közel egy év jogalkalmazásban a felmerült kérdéseinek és problémáinak megvitatására.

A rendezvény a Jogi Fórum Új Polgári Törvénykönyv - Szakmai Napok előadássorozatának következő állomása, melynek során a mindennapi jogalkalmazásban felmerülő legfontosabb és legérdekesebb kérdéseket világítjuk meg a jogalkotásban és a jogalkalmazásban is jártas neves előadók, kodifikációs szakemberek közreműködésével.

Az előadók szélekörű konzultációs lehetőséget biztosítanak a hallgatóság részére.

A részvételi díj tartalmazza az elektronikus szakmai anyagot, reggeli frissítőket, szendvicsebédet.


Beszámoló
2014 szeptember 11

Kártérítés az egészségügyben - Orvosi műhibaperek és egészségügyi mediáció

A jogalkalmazás aktuális kérdései, változások az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépésével

Szaporodnak az orvosi műhibaperek. Egyes becslések szerint Magyarországon évente 400-500 kártérítési per indul orvosi műhibákkal kapcsolatban. A Jogi Fórum 2014. szeptember 11-dikei Szakmai Napján az orvosi „műhibákkal” kapcsolatos perek sajátosságaira, problematikájára, aktualitásaira kíván rávilágítani, mind a károsultak, mind az orvosok, mind pedig az egészségügyi intézmények szemszögéből. A konferencián neves, a jogalkalmazásban jártas szakértő előadók elemzik a betegjogok, az orvosi felelősség kérdéskörét, vaslamint az orvosi kártérítési- és büntetőperek jogi szabályozását és gyakorlati lefolyását. Az egészségügben a műhibaperek alternatíváját jelentő mediáció jogintézménye is terítékre kerül. A jogalkalmazás napi kérdései mellett szó lesz arról is, hogy az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépésével milyen változások várhatóak az egészségügyi kártérítés területén.

Az előadók szélekörű konzultációs lehetőséget biztosítanak a hallgatóság részére.

A részvételi díj tartalmazza az elektronikus szakmai anyagot, reggeli frissítőket, szendvicsebédet.


Beszámoló
2014 július 03

Zálogjog az új Polgári Törvénykönyben

A zálogjogi rendszer és szabályozás legfőbb változásai, a hitelbiztosítéki nyilvántartás

A 2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv számos területen hozott újdonságot a zálogjog szabályozásában.

A fiduciárius biztosítékok tilalma révén a jövőben egyértelműen kiemelt szerep jut majd a zálogjognak a dologi hitelbiztosítékok körében: hogyan lehet kiváltani a piacon elterjedt fiduciárius biztosítékokat a zálogjog új szabályozása mellett? Hogyan változik az egyes zálogfajták szabályozása? Mely zálogfajták tűnnek el, és melyek maradnak meg a jövőben? Mik a zálogszerződés minimális tartalmi elemei? Mik a fogyasztói zálogszerződés ismérvei és milyen többletkövetelmények fűződnek hozzá? Hogyan működik a követelések elzálogosítása az új Ptk. hatálya alatt? Milyen lehetőségek és korlátok érvényesülnek a zálogjogból fakadó kielégítési jog gyakorlása során? Mi kell tudni a hitelbiztosítéki nyilvántartásról?

Sok más újdonság mellett ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk a Jogi Fórum 2014. július 3-i Szakmai Napján. Rendezvényünkön szakértő, a joglkalmazásban jártas előadók közreműködésével alkalmat teremtünk a zálogjogi rendszer és szabályozás legfőbb változásai, a jogalkalmazásban leggyakrabban felmerülő kérdések megvitatására. Az előadók szélekörű konzultációs lehetőséget biztosítanak a hallgatóság részére.

A részvételi díj tartalmazza az elektronikus szakmai anyagot, reggeli frissítőket, szendvicsebédet.


Beszámoló
2014 április 18

Az ügyvédi marketing jelene és jövője

Ügyvédi reklám és személyes márkaépítés szabályosan és hatékonyan

A Jogi Fórum 2014. április 18-dikai rendezvénye áttekinti az ügyvédi marketing, a reklámetika elméleti és szabályozási hátterét, valamint kommunikációs és personal brand szakemberek közreműködésével ismerteti a személyes márkaépítéssel és az ügyvédi reklámtevékenységgel kapcsolatos legfontosabb gyakorlati kérdéseket, tudnivalókat. A konferencia segítséget kíván nyújtani a magyar ügyvédeknek, hogy szabályosan, megfelelően és hatékonyan tudjanak élni a kommunikációs, a pesonal branding és marketing eszközökkel, célja a tisztességes ügyfélszerzés, az ügyvédi hivatás tisztességének és méltóságának támogatása.

A részvételi díj tartalmazza az elektronikus szakmai anyagot, reggeli frissítőket, aprósüteményt, szendvicsebédet.


Beszámoló
2014 április 10

A közbeszerzési törvény 2014. márciusi módosításai és a 2014-es közbeszerzési irányelvek újdonságai

Új szabályok, új jogintézmények, gyakorlati problémákkal kapcsolatos hivatalos álláspontok

A 2013. júliusi módosításokat követően most az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépése miatt vált szükségszerűvé a közbeszerzési szabályok pontosítása, mely egyben alkalmat adott az elmúlt időszak jogalkalmazási problémáinak – például a hiánypótlási szabályokkal kapcsolatos anomáliáknak – a törvényben való korrigálására. A Kbt. módosítással szinte egy időben lépnek hatályba az új uniós közbeszerzési irányelvek, melyek érdemi változásokat hoznak a közbeszerzési eljárások gyakorlati lebonyolítása körében. A közbeszerzések szereplőinek meg kell ismerkedniük az olyan új jogintézményekkel, mint az online közbeszerzés, a MEAT kritériumok, az életciklus költség, vagy az egységes európai közbeszerzési irat.

A Jogi Fórum 2014. április 10-dikei konferenciáján Dr. Guba Zoltán ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelmi Jogi Tanszék meghívott oktatója mutatja be a közbeszerzési szabályok módosításait, az irányelvek újdonságait, ezentúl az elmúlt időszak jelentősebb gyakorlati problémáival kapcsolatos hivatalos álláspontokat ismerteti, konzultációs lehetőséget biztosítva a résztvevőknek.

A részvételi díj tartalmazza az elektronikus szakmai anyagot, reggeli frissítőket, aprósüteményt.


Beszámoló
2013 december 05

Ingatlanjog a gyakorlatban

Az új Polgári Törvénykönyv miatt változó szabályok alkalmazása

Nexon-Milton - Jogi Fórum közös rendezvény

Az ingatlanokkal kapcsolatos joganyag és különösen annak gyakorlata folyamatosan változik. Ennek oka részben a társadalmi-gazdasági környezet változása, részben a rohamos tempójú jogalkotás. Ez az ingatlanokkal foglalkozó szakembereket komoly kihívás elé állítja ismereteik naprakészségének biztosításában. A konferencia az új Ptk. ingatlanokat érintő szabályainak bemutatásával kíván segítséget nyújtani. A téma átfogó jellege miatt az előadáson elhangzottakat hasznosítani tudják ingatlanfejlesztők, értékesítők éppúgy, mint az ingatlankezelésben vagy a bérbeadás területén dolgozó szakemberek.

A részvételi díj tartalmazza az elektronikus szakmai anyagot, a reggeli frissítőket, aprósüteményt és szendvicsebédet.


Beszámoló
2013 november 29

Öröklési jog és családjog az új Polgári Törvénykönyvben

Végintézkedés, törvényes öröklés, kötelesrész, házassági vagyonjog, élettársi kapcsolat

A 2013. februárjában elfogadott és 2014. március 15-én hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv a polgári jog számos területén hoz átfogó változást. A Jogi Fórum 2013. november 29-én Szakmai Napot tart az új Polgári Kódex öröklési jog, családjog témakörben. A rendezvény alkalmat teremt arra, hogy vendégeink a kodifikációban is részt vevő előadók, Tóth Ádám (közjegyző, Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke) és Szeibert Orsolya (adjunktus, ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék) vezetésével vitassák meg a végintézkedés, a törvényes öröklés, a kötelesrész, a házassági vagyonjog, az élettársi kapcsolat szabályozásának legfőbb változásait.

A rendezvény a Jogi Fórum Új Polgári Törvénykönyv - Szakmai Napok előadássorozatának következő állomása, melynek során a mindennapi jogalkalmazásban felmerülő legfontosabb és legérdekesebb kérdéseket világítjuk meg a jogalkotásban és a jogalkalmazásban is jártas neves előadók, kodifikációs szakemberek közreműködésével.


Beszámoló
2013 november 14

Személyiségi jogok az új Polgári Törvénykönyvben

A személyhez fűződő jogok és személyiségi jogok védelme, a kártérítési és a felelősségbiztosítási jog

A 2013. februárjában elfogadott és 2014. március 15-én hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv a polgári jog számos területén hoz átfogó változást. A Jogi Fórum 2013. november 14-én Szakmai Napot tart az új Polgári Kódex személyiségi jogok témakörben. A rendezvény alkalmat teremt arra, hogy vendégeink a kodifikációban is részt vevő előadók, Székely László (az alapvető jogok országgyűlési biztosa, az új Polgári Törvénykönyv megalkotásáért felelős miniszteri biztos, az ELTE ÁJK adjunktusa) éa Lábady Tamás (volt alkotmánybíró, egyetemi docens PPKE ÁJK) vezetésével vitassák meg a személyhez fűződő jogok és a személyiségi jogok védelme, valamint a kártérítési és a felelősségbiztosítási jog legfőbb változásait.

A rendezvény a Jogi Fórum Új Polgári Törvénykönyv - Szakmai Napok előadássorozatának következő állomása, melynek során a mindennapi jogalkalmazásban felmerülő legfontosabb és legérdekesebb kérdéseket világítjuk meg a jogalkotásban és a jogalkalmazásban is jártas neves előadók, kodifikációs szakemberek közreműködésével.


Beszámoló
2013 október 30

A hazai Áfa-levonási gyakorlat és ellenőrzés az EU-döntések tükrében

Európai Bíróság ítéleteinek hatása a hazai hatósági és bírósági joggyakorlatra

Az áfa levonási jog kapcsán kiemelt jelentőséggel bírnak az Európai Bírósági ítéletek. Az elmúlt években az adólevonás jogszerűségének megítélése körében kialakult hazai hatósági és bírói joggyakorlat szerinti feltételeket sokszor a jóhiszeműen eljáró számlabefogadók sem tudták teljesíteni.

Az Európai Bíróság ítéletei megerősítik az irányvonalat: a számlabefogadó oldalán csökkentik a kockázatot azáltal, hogy amennyiben a számára közvetlenül vagy közvetve értékesítőnél, szolgáltatásnyújtónál a hatóságok különféle rendellenességeket tárnak fel, akkor ezek önmagukban, automatikusan nem róhatók fel a számla befogadójának.

Ugyanakkor a NAV szerint egyedi ügyekről van szó, így azokból nem vonható le általános következtetés sem az adóhatóság gyakorlatára, sem pedig arra vonatkozóan, hogy az adózók adott esetben megalapozottan élhetnének-e utólagos jogorvoslattal.

De akkor mégis hogyan kell értelmezni az Európai Bíróság ítéleteit és miként hat ez a magyar gyakorlatra, várható-e az adóhatósági ellenőrzések érdemi változása?

Konferenciánkon a változásokat elemzi és bemutatja a Bartha Katalin okleveles adószakértő, igazságügyi szakértő, Juhász Márta okleveles adószakértő, valamint dr. Korossy Csaba, a NAV Központi Hivatal, Ellenőrzési Főosztály osztályvezetője.

Konferenciánkon az alábbi témákkal foglalkoznak szakértőink:

1. Főbb EU jogesetek rövid áttekintése – főként a Mahagében-, Tóth-, Dávid-ügyek
2. Az Áfa levonási jog megítélése az EU-döntések alapján (kellő körültekintés, bizonyítottság, az ellenőrzési, ill. nyomozati eljárás anomáliái, stb.)
3. A hazai bírósági döntések az EU döntések után
4. A NAV álláspontja, az ellenőrzési gyakorlat változása
5. Konzultáció – kerekasztal beszélgetés formájában

Az előadók a jelenlévők részére széleskörű konzultációs lehetőséget biztosítanak.

 


Beszámoló
2013 október 21

Gazdasági társaságok joga az új Polgári Törvénykönyvben

A jogi személyek, a gazdasági társaságok általános szabályai, és az egyes társasági formák részletszabályai

A 2013. februárjában elfogadott és 2014. március 15-én hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv a polgári jog számos területén hoz átfogó változást. A Jogi Fórum 2013. október 21-én Szakmai Napot tart az új Polgári Kódex gazdasági társaságok joga témakörben. A rendezvény alkalmat teremt arra, hogy vendégeink a kodifikációban is részt vevő előadók, Sárközy Tamás (egyetemi tanár, gazdasági jogi szakíró) és Boóc Ádám (ügyvéd, egyetemi docens) vezetésével vitassák meg a gazdasági társaságok jogának legfőbb változásait.

A rendezvény a Jogi Fórum Új Polgári Törvénykönyv - Szakmai Napok előadássorozatának következő állomása, melynek során a mindennapi jogalkalmazásban felmerülő legfontosabb és legérdekesebb kérdéseket világítjuk meg a jogalkotásban és a jogalkalmazásban is jártas neves előadók, kodifikációs szakemberek közreműködésével.


Beszámoló
2013 július 23

Változások a közbeszerzési szabályok alkalmazásában

2013. július 1-jével módosul a közbeszerzési törvény és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek

A Parlament 2013. június 21-én fogadta el a közbeszerzési törvény módosítására irányuló javaslatot, melynek következtében 2013. július 1-jétől módosulnak a közbeszerzési törvény szabályai. Fontos dátum ez a közbeszerzési jogalkalmazás szempontjából. E napon több jogszabály-módosítás lép hatályba, amelyek érintik a közbeszerzési törvényt és a kapcsolódó végrehajtási rendeleteket.

A módosítás - alapvetően az elmúlt időszak gyakorlati tapasztalatainak figyelembe vételével - további egyszerűsítéseket vezet be, szem előtt tartva az uniós források sikeres felhasználásának igényét.

Emellett jelentős változások történtek az építésügyi jogszabályok terén. Ugyancsak júliusban lépnek hatályba a lánctartozások megakadályozásáról szóló kormányrendelet által bevezetett módosítások, amelyek új előírásokat vezetnek be – többek között – a minimális építőipari rezsióradíj és az aránytalanul alacsony ár szabályai körében.

A Jogi Fórum 2013. július 23-án konferenciát tart, melynek célja a törvénymódosítás által bevezetett módosítások és az ugyancsak változó végrehajtási rendeletek bemutatása. A legfontosabb változások áttekintése mellett kitérünk azok hátterének, valamint az érintett probléma gyakorlatának ismertetésére is.

Készüljenek fel a változásokra Szakértőnk, Dr. Kothencz Éva közbeszerzési szakértő, társasági szakjogász, a Közbeszerzések Tanácsa korábbi jogi főosztályvezetője segítségével! Előadónk a jelenlévők részére széleskörű konzultációs lehetőséget biztosít.

Néhány címszó a módosuló szabályok közül:

 • változnak az egybeszámítás szabályai;
 • pontosodnak a kiegészítő tájékoztatáskérésre irányadó rendelkezések
 • megszűnik a kötelező részajánlat;
 • változások a hiánypótlás intézményében: új gazdasági szereplő is megjelölhető;
 • a joggyakorlat tapasztalatait figyelembe vevő kiegészítés az alkalmasság igazolása során;
 • módosulnak a tartalékkeret szabályai;
 • a nemzeti eljárásrend szabályainak kiigazítása;
 • a szerződéskötési moratórium alóli kivételek körének bővítése;
 • változások az alkalmasság igazolásáról szóló, illetve az építési beruházások közbeszerzéseinek szabályairól szóló kormányrendeletekben.

Beszámoló
2013 július 11

Az új Büntető Törvénykönyv - Szakmai Nap

Az anyagi büntetőjog általános és különös részének 2013. július 1-jén hatályba lépő legfőbb változásai

A 2012. júniusában elfogadott és 2013. július 1-én hatályba lépő új Büntető Törvénykönyv a büntetőjog számos területén hoz átfogó változást. A Jogi Fórum 2013. július 11-én Szakmai Napot tart a megújult Büntető Kódex témakörben.

A rendezvény alkalmat teremt arra, hogy vendégeink a jogalkalmazásban jártas neves előadók, Kónya István (a Kúria elnökhelyettese, valamint Büntető Kollégiumának vezetője) és Magyar György (ügyvéd) vezetésével vitassák meg az anyagi büntetőjog általános és különös részének legfőbb változásait, a mindennapi jogalkalmazásban felmerülő legfontosabb és legérdekesebb kérdéseket: a törvény időbeli hatályának, a szankciórendszernek, a büntethetőségi akadályoknak a változásait, valamint a különös rész új és jelentősen módosult tényállásait.

Az előadók a jelenlévők részére széleskörű konzultációs lehetőséget biztosítanak.


Beszámoló
2013 június 25

Szerződések joga az új Polgári Törvénykönyvben - Szakmai Nap

A kötelmek közös szabályai, A szerződési jog alapelvei, Szerződéskötés, Egyes szerződések

A 2013. februárjában elfogadott és 2014. március 15-én hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv a polgári jog számos területén hoz átfogó változást. A Jogi Fórum 2013. június 25-én Szakmai Napot tart az új Polgári Kódex szerződési joga témakörben. A rendezvény alkalmat teremt arra, hogy vendégeink a kodifikációban is részt vevő előadók, Wellmann György (a Kúria Polgári Kollégiumának vezetője) és Gárdos Péter (ügyvéd, Gárdos, Füredi, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda) vezetésével vitassák meg a szerződési jog legfőbb változásait.

A rendezvény a Jogi Fórum Új Polgári Törvénykönyv - Szakmai Napok nyári előadássorozatának első állomása, melynek során a mindennapi jogalkalmazásban felmerülő legfontosabb és legérdekesebb kérdéseket világítjuk meg a jogalkotásban és a jogalkalmazásban is jártas neves előadók, kodifikációs szakemberek közreműködésével.


Beszámoló
2012 május 03

Jogi angol alapok

Szerződések joga - An Introduction to Contract law and Legal English

2012. májusában útjára indítjuk legújabb rendezvénysorozatunkat "Jogi angol alapok" címmel.

Rohanó világunkban a gyakorló jogászok folyamatos időhiányban szenvednek, így sok egyéb mellett nem jut idő a napjainkban már nélkülözhetetlennek számító angol jogi szaknyelv alapjainak elsajátítására.

A Jogi Fórum "Jogi angol alapok" elnevezésű sorozatának célja egy a való életben hasznosítható, gyakorlati tudás átadása résztvevői számára.

A rendezvényünkre regisztrált jogászok Dr. Szeidl Ágnes, ügyvéd, nyelvész, egyetemi oktató, az Európai Nyelvi Díjas Precedens Nyelvstúdió oktatási igazgatója segítségével tematikusan ismerkedhetnek meg az angol jogi szaknyelv alapjaival.

Oktatónk kutatási területe az angolszász és a kontinentális jogintézmények komperatív vizsgálata, a brit és az amerikai jogi szaknyelvek közötti hasonlóságok és különbségek, a deliktuális felelősség a brit jogban. Tananyagfejlesztőként és tanártovábbképzőként a kontinentális jogintézmények angol nyelvű megfeleltetése, az egységes európai jogi terminológia kidolgozása a szakterülete.

A képzés során az ügyfelekkel/ partnerekkel való tárgyalás és ügyletek megkötése folyamán létfontosságúnak minősülő információkat oszt meg a hallgatósággal oktatónk.

Első alkalommal a szerződések joga, illetve az ahhoz kapcsolódó legfontosabb alap szókincs és gyakorlati feladatok, minták kerülnek terítékre.

A későbbi képzések során foglalkozunk többet között a társasági jogi alapok, a szerződésen kívül okozott kárfelelősség, és a levelezési, illetve tárgyalási technikák problémakörével.

A további képzésekre vonatkozó részletes információkkal oldalunkat hamarosan frissítjük.

A képzés megkezdéséhez pre-intermediate szintű angol nyelvtudás szükséges.

Arról, hogy Ön rendelkezik-e a rendezvényen történő részvételhez szükséges szintű angol nyelvismerettel az itt elérhető rövid teszt kitöltésén keresztül győződhet meg.

A tematikát összeállította Dr. Kovács Tímea, a Jogi Fórum angol jogi szaknyelv rovatának szerkesztője.


Beszámoló
2012 április 17

Fogyasztóvédelem, reklámjog és Facebook

Körkép a fogyasztóvédelem világáról az Önszabályozó Reklámtestület és a GVH szakértőinek tolmácsolásában

A fogyasztóvédelem kérdésköre felmerül mind a pénzügyi szolgáltatókkal, közüzemi szolgáltatókkal kötött hosszútávú szerződések kapcsán, de felmerül az alkalmi kisebb értékű vásárlások kapcsán is. A Jogi Fórum áprilisi rendezvénye során, a fogyasztóvédelem különböző területein dolgozó szakemberek segítségével a terület részletes elemzését tűzte ki hát céljául.

Rendezvényünk során - híven a Jogi Fórumtól megszokott gyakorlatias megközelítéshez - jogeseteken keresztül kerül bemutatásra fenti jogterület néhány kiemelten kényes problémaköre, a GVH és az ÖRT kapcsolódó gyakorlata, legfrissebb egyeztetései.

Előadóink többek között a Gazdasági Versenyhivatal munkatársai, valamint az ÖRT képviselője lesznek.

Alábbi kérdéseket vizsgáljuk rendezvényünk alkalmával sok más mellett:

 • A vonatkozó jogszabályok ismertetése.
 • Problémák a fogyasztóvédelem szabályozása terén, hézagos jogszabályok.
 • Gyakori és visszatérő esetek, fogyasztóvédelmi problémák.
 • A fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma a GVH gyakorlata tükrében.
 • Az ÖRT gyakorlata.
 • A GVH és az ÖRT legfrissebb egyeztetései.
 • Az ÖRT működése, feladatai, kapcsolódó gyakorlata.
 • Gyermekeknek szóló reklám, alkoholreklám.
 • Szerencsejáték- és élelmiszerek reklámozása.
 • Nemi szerepek megjelenítése a reklámban.
 • A Facebook platform sajátosságai.
 • Alkalmazások, Social Channels.
 • Promóciók szabályozása, indítása, lebonyolítása.
 • Adatkezelés, adatvédelem a Facebookon.
 • Facebook szabályok forrásai.

Beszámoló
2012 április 11

Megújult a Ctv. és a Gt.

A márciusban hatályba lépett társasági jogi szabályokról

2011. december 30-án került kihirdetésre a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.), a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVII. számú törvény.

A módosítás a cégjegyzékbe bejegyzett személyek vonatkozásában több személyazonosító adat nyilvántartását írja elő, valamint az ügyvéd által készített társasági szerződés és aláírás­ minta esetén megköveteli a személyazonosság ellenőrzését. Szigorodnak a vezetői tisztség viselésének szabályai, a cégbíróság folyamatosan ellenőrzi a cégjegyzékbe bejegyzett vezető tisztségviselőket. - írtuk korábbi cikkünkben.

A Jogi Fórum konferenciája során a Gt. és a Ctv. kapcsán bekövetkezett főbb változásokat elemzi két szakértő előadónk, Dr. Gál Judit, a Fővárosi Ítélőtábla kollégiumvezető-helyettese, valamint Dr. Kenesei Judit a Fővárosi Törvényszék kollégiumvezető-helyettese.

Rendezvényünk során foglalkozunk tehát mind az anyagi jog, mind a cégeljárás legfőbb változásaival. Érintjük többek között alábbi témákat:

 • a cégeljárási illeték
 • az általános és az egyszerűsített cégeljárás főbb változásai
 • a végelszámolási eljárás változásai és a kényszer-törlés
 • változó összeférhetetlenségi normák
 • a vezető tisztségviseléstől és egyes tagi jogosítványoktól eltiltás szabályai
 • új felelősségi szabályok

Beszámoló
2012 március 27

Szoftverjogi aktualitások 2012

Kihívások a szoftverfejlesztés és -felhasználás területén. Kibővített tematika: a domain szabályozás gyakorlata

A Jogi Fórum 2012. márciusában egy napjainkban nagyon aktuális, ugyanakkor számos kérdést is felvető területtel, a szoftverjog világával foglalkozik.

Konferenciánkon szakértők ismertetik a szoftverjog legfontosabb problémáit, a vonatkozó szabályozást. Résztvevőink megismerhetik a témában legfrissebb jogeseteket, gyakorlatot.

A rendezvény során sok egyéb kérdés mellett alábbi területeket elemzik elődóink a Jogi Fórumtól megszokott gyakorlatias megközelítéssel:

 • Az egyedi szoftverfejlesztések sajátosságai.
 • A jogviták leggyakoribb okai.
 • A peren kívüli megállapodások jelentősége és lehetséges irányai.
 • A használt szoftverek jogi háttere.
 • Hazai és nemzetközi jogesetek a használt szoftverek transzferkérdéseinek területén.
 • A jogszerű transzfer kérdései.
 • Új felhasználói modellek.
 • Kihívások a szoftverfelhasználás területén.
 • Szoftver licenc szerződések.
 • Esetek, tapasztalatok ismertetése.

Az előadások során konzultációs lehetőség is rendelkezésre áll a konferencia résztvevői számára.


Beszámoló
2012 március 14

Reklámjog és Facebook

Minden az internetes reklámok és a Facebook világáról

A Jogi Fórum legújabb konferenciája alkalmával egy napjainkban egyre aktuálisabbá váló jogterületet vizsgálunk. A reklámok joga, valamint a Facebook világának sajátosságai újabb és újabb kérdéseket vetnek fel mind a jogalkotó, mind a jogalkalmazó számára.

Rendezvényünkön gyakorlati szakemberek próbálnak utat mutatni a bonyolult szabályozások útvesztőiben, továbbá igyekeznek megoldást nyújtani az esetleges, hézagosan szabályozott problémák megoldásában is.

Konferenciánkra résztvevőként szeretettel várjuk mind a fogyasztói, mind a szolgáltatói oldal képviselőit.

Gyakorlati tapasztalatait megosztja velünk mások mellett Dr. Detrekői Zsuzsa, a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének jogásza, illetve az Origo jogtanácsosa, illetve a Magyar Reklámszövetség szakértői. A Facebook világáról, az internetes reklámokról, a Facebook promóciók szabályairól szóló előadással készül Dr. Szilágyi Károly Bálint ügyvéd (Szilágyi Ügyvédi Iroda).

Konferenciánkon alábbi érdekességek kerülnek terítékre:

 • Reklámjogi szabályok ismertetése.
 • Klasszikus reklámjog.
 • Reklámjog és szólásszabadság.
 • A klasszikus reklámjog és az internetes reklámok viszonya.
 • Az internetes reklámok (bannerek, cookiek, spamek).
 • Esetek, eljárások, gyakorlati tapasztalatok.
 • A Facebook platform sajátosságai.
 • Alkalmazások, Social Channels.
 • Promóciók szabályozása, indítása, lebonyolítása.
 • Adatkezelés, adatvédelem a Facebookon.
 • Facebook szabályok forrásai.

Rendezvényünkön kedvezményes részvételi lehetőséget biztosítunk a Magyar Reklámszövetség tagjainak. A részletekről érdeklődjön kollegáinknál!


Beszámoló
2012 március 13

Gyorsabb és hatékonyabb csőd- és felszámolási eljárások

Az új szabályok szakértők tolmácsolásában

A Parlament 2011. december 23-án elfogadta az új Csődtörvényt. A törvény a jogalkalmazási tapasztalatokon alapulva kívánja elérni a csőd- és felszámolási eljárások gyorsítását, valamint a gyors cégalapítás biztosítása melletti fokozott hitelezővédelmet.

Vajon sikerül-e elérni a kitűzött célt, egyszerűsödnek-e az újonnan induló csőd- és felszámolási eljárások?

A Jogi Fórum rendezvénye során a csőd- és felszámolási eljárás gyakorlatában jelentős tapasztalattal rendelkező előadóink ismertetik a változásokat. Dr. Csőke Andrea a Kúria bírája, valamint Dr. Juhász László a Pécsi Ítélőtábla kollégiumvezetője elemzik az új törvényt.

Alábbi kérdéskörökkel foglalkozunk:

 • A jogalkotás célja a csődeljárások szabályainak módosítása területén.
 • Jogértelmezési kérdések a módosult szabályozásra vonatkozóan.
 • A csődeljárás jövője.
 • A fizetésképtelenség vizsgálatának kérdései.
 • A kifogások megítélése a fizetésképtelenségi jogban.
 • A jólteljesítési garancia jogi jellege.

Beszámoló
2012 február 28

A munkaviszony létesítése és megszüntetése

Az új Mt. szabályainak tükrében

A Jogi Fórum - tekintettel a korábban nagy sikerrel megrendezett munkajogi témájú rendezvényeire - a legújabb, munkajogot érintő jogszabályváltozásokat elemzi februári rendezvényén. Rendezvényünkön a munkaviszony-létesítés és -megszüntetés kérdéskörén keresztül vázolják fel előadóink az új Mt. módosításait, valamint azok várható hatásait.

Előadónk lesz Dr. Goda Mark (a Goda Ügyvédi Társulás tagja, munkajogi szakjogász, a Jogi Fórum munkajogi rovatvezetője), valamint Dr. Halász Krisztián (a Fővárosi Munkaügyi Bíróság bírája).

Foglalkozunk rendezvényünk során többek között alábbi problémakörökkel:

 • A munkaviszony létesítése.
 • A munkaviszony megszüntetése, illetve lehetséges megszüntetési módok a hatályos és az új Mt. szabályai szerint.
 • A munkaviszony jogellenes megszüntetése (a munkavállaló, illetve a munkáltató részéről).
 • A jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei a hatályos és az új Mt-ben.
 • Kockázatos munkaügyi perek.
 • Munkaügyi perek a munkavállaló, illetve a munkáltató szempontjából.
 • A munkaügyi perek változó szabályozása.
 • Peres felek a munkaügyi perekben.
 • Jogesetek a munkaügyi perek világából.

Várjuk a témához kapcsolódó jogeseteket, kérdéseket az info@jogiforum.hu e-mail címre.


Beszámoló
2011 október 24

Közbeszerzések megújuló szabályozása

Minden, amit az új törvényről tudni érdemes

A Parlament által 2011. július 11-én elfogadott új közbeszerzési törvény 2012. január 1-jétől lép hatályba.

Képzésünk során a közbeszerzésekkel foglalkozó, illetve a közbeszerzésekkel érintett szakemberek számára lehetőséget biztosítunk az új törvény rendszerének és főbb szabályainak elsajátítására, hatékony és gyors áttekintésére.

A rendezvényen az új közbeszerzési törvény rendelkezéseinek és összefüggéseinek átfogó bemutatására háromszor 90 perc terjedelemben, konzultációs lehetőség biztosítása mellett kerül sor.

Ismerje meg az új törvény felépítését, alapelveit, rendszerét, és a részletes szabályokat, konzultáljon szakértő előadóinkkal!

Az új törvény bemutatásával kapcsolatos néhány lényegesebb témakör:

 • az új uniós és nemzeti eljárásrend
 • törvényi célok és alapelvek, az alapelvek megnövekedett szerepe
 • az új összeférhetetlenségi szabályok
 • új alvállalkozói szabályok és az alkalmasság igazolásának átalakítása
 • központosított közbeszerzési formák és a több ajánlatkérő részvételével zajló közbeszerzési eljárások
 • az átalakított kivételek és házon belüli beszerzési szabályok
 • a becsült érték meghatározási szabályok átalakítása: új egybeszámítási szabályok
 • a közzététel, a nyilvánosság és az iratmegőrzési kötelezettség
 • a kiegészítő tájékoztatás és a módosítás új szabályai
 • új érvénytelenségi esetkörök, módosuló eredménytelenségi részletszabályok
 • az eredményhirdetés eltörlése és időpontja meghatározásának új rendszere
 • a szerződéskötési moratórium pontosítása
 • a szerződés-módosítás új szabályai
 • a tartalékkeret biztosításának lehetősége
 • rövidebb fizetési határidők és a közvetlen kifizetés
 • új keretmegállapodásos eljárás
 • változó versenypárbeszéd
 • új egyszerű eljárás
 • változások a jogorvoslati szabályokban
 • a kifizetés szabályai
 • a végrehajtási rendeletekkel szabályozandó új területek
 • közbeszerzések központi ellenőrzése

Beszámoló
2011 október 14

Szigorodik az adatvédelem

Az információs önrendelkezésről szóló törvény elmélete és gyakorlata

2012. január elsején lép hatályba a jelenlegi adatvédelmi törvényt leváltó új jogszabály, amely megváltoztatja az adatvédelmi jog jelenlegi rendszerét. Az elméleti kérdések és az európai jogi környezethez való viszony bemutatása mellett konferenciánk fő célja az adatkezelők számára érzékelhető gyakorlati változások bemutatása, hiszen a törvény határidőhöz kötött kötelezettségeket ró a jogalkalmazókra és az adatkezelőkre egyaránt.

A Jogi Fórum 2011. október 14. napján megrendezésre kerülő rendezvényére meghívta a terület neves képviselőit, szakértőit. Konferenciánkon előadónkként üdvözölhetjük Dr. Jóri András, adatvédelmi biztost. További előadóink az adatvédelem világában jártas elméleti, illetve gyakorlati szakemberek.

A konferencia során alábbi témákkal foglalkoznak előadóink:

 • Tévhitek az adatvédelemmel kapcsolatban;
 • Információs önrendelkezési jog és adatvédelem, az adatvédelmi jog generációi, történeti előzmények; az európai unió irányelve;
 • Milyen adatkezelés nem tartozik jogi szabályozás hatálya alá;
 • Az érintettek jogai, a hozzájárulás érvényessége;
 • A jogszerű adatkezelés feltételei: jogszabályon illetőleg hozzájáruláson alapuló adatkezelés;
 • Adatvédelmi nyilvántartás (díjköteles a bejelentés);
 • Hatóságok és szankciók;
 • Nemzeti Adatvédelmi Hatóság.

Beszámoló
2011 szeptember 22

IP jogi konferencia

Szabadalmi- és védjegyjogi kérdések

A Jogi Fórum 2011. szeptember 21-22. napján nagyszabású konferenciát szervez IP-IT jog témában. Konferenciánkon szakértők ismertetik a szoftver és domainjog, illetve a szabadalom és védjegyjog legfontosabb jellemzőit, a vonatkozó szabályozásokat. Résztvevőink megismerhetik a kapcsolódó aktualitásokat, módosításokat.

Szeptember 22-én, a program második napján előadóink a szabadalom és védjegyjog területével foglalkoznak behatóan.

Górcső alá vesszük a szabadalmi fórumrendszert és az azzal kapcsolatosan felmerülő problémákat, a szabadalom területén ismert legfrissebb jogeseteket, ügyeket, valamint a főbb változásokat a témában. Előadóink foglalkoznak továbbá az EU szabadalommal és annak jelentőségével, a magyar szabadalmi jogra gyakorolt hatásaival.

A szabadalom területe mellett a védjegyjog is terítékre kerül. Szakértő előadóink tájékoztatást nyújtanak a védjegyek használatának szabályairól, feltételeiről, az ötéves szabály jelentőségéről, de szó lesz a forgalmazói és a szolgáltatói védjegyhasználat kérdéseiről, valamint a legfrissebb védjegyjogi esetekről is.

Az IP-IT jogi konferencia teljes, két napos programjára történő jelentkezés esetén a részvételi díj 49.800,-Ft + ÁFA helyett csupán 39.900,-Ft + ÁFA.


Beszámoló
2011 szeptember 21

IT jogi konferencia

A szoftverjog és a domainhasználat kérdései

A Jogi Fórum 2011. szeptember 21-22. napján nagyszabású konferenciát szervez IP-IT jog témában. Konferenciánkon szakértők ismertetik a szoftver- és domainjog, illetve a szabadalom és védjegyjog legfontosabb jellemzőit, a vonatkozó szabályozásokat. Résztvevőink megismerhetik a kapcsolódó aktualitásokat, módosításokat.

Szeptember 21. napján előadóink a szoftver- és domainjog területét járják körül.

A rendezvény során foglalkozunk az internet és a jog viszonyával, a jogi keresőprogramok működésével, illetve a bennük rejlő lehetőségekkel. Szó lesz továbbá a leglényegesebb szoftverjogi tudnivalókról és kérdésekről, a kapcsolódó jogszabályokról.

A domainjog területét illetően szakértőink elemzik az aktualitásokat, a főbb szabályokat és jogeseteket. Résztvevőink megismerkedhetnek továbbá a domain jogi jogviták rendezésének lehetőségeivel, részletesen megvizsgáljuk az alternatív vitarendezés kérdését.

Az IP-IT jogi konferencia teljes, két napos programjára történő jelentkezés esetén a részvételi díj 49.800,-Ft + ÁFA helyett csupán 39.900,-Ft + ÁFA.


Beszámoló
2011 június 21

Jogi Fórum Reggeli - Munkajog

Hogyan szüntessünk meg "jól" munkaviszonyt?

A Jogi Fórum új rendezvénysorozatot indít Jogi Fórum Reggeli címmel, melyre szeretettel várjuk érdeklődő jogász és nem jogász résztvevőinket egyaránt. A konferenciákhoz képest kötetlenebb hangulatú találkozók új helyszínünkön, az Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér hangulatos, földszinti kávézójában kerülnek megrendezésre.

Rendezvényeink során aktuális, közérdeklődésre számot tartó problémákat állítunk a középpontba. Meghívott, szakértő előadóink segítségével egy reggelivel egybekötött kötetlen beszélgetés során résztevőink módot kapnak minden a témához kapcsolódó, felmerülő kérdésük feltételére, valamint az esetleges véleménykülönbségek megvitatására.

Első alkalommal a munkajog világa kerül terítékre.

Júniusi rendezvényünk során a Goda Ügyvédi Társulás tagjai, Dr. Goda Mark, ügyvéd, munkajogi szakjogász, a Jogi Fórum munkajogi rovatvezetője, valamint Dr. Ballantyne Linda, ügyvéd kalauzolja el résztvevőinket a munkaügyi perek, a munkaviszony megszüntetések útvesztőiben.

Foglalkozunk többek között alábbi témákkal:

 • A munkaviszony megszüntetése, illetve lehetséges megszüntetési módok.
 • A munkaviszony jogellenes megszüntetése (a munkavállaló, illetve a munkáltató részéről).
 • A jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei.
 • Kockázatos munkaügyi perek.
 • Munkaügyi perek a munkavállaló, illetve a munkáltató szempontjából.
 • Közalkalmazottak fegyelmi felelőssége.
 • A fegyelmi eljárás buktatói és a jogellenesség következményei.

Beszámoló
2011 május 27

Az ajándéksorsolások és nyereményjátékok jogi háttere - Kibővített tematika: Fókuszban a Facebook

A NAV szakértői és ügyvéd előadónk ismertetik a főbb tudnivalókat

A Jogi Fórum 2011. májusi utolsó konferenciáján egy a mindennapokban gyakran felmerülő téma jogi hátterét ismerteti. Az ajándéksorsolások, nyereményjátékok egyre elterjedtebbek, szabályozásuk azonban számos kérdést vet fel.

A felmerülő problémákat elemzi konferenciánk során a NAV Észak - Budapesti Igazgatóságának adóügyi igazgatóhelyettese, valamint NAV Központi Hivatal Szerencsejátékfelügyeleti Főosztályának munkatársa.

Koneferenciánkon alábbi témákkal foglalkoznak előadóink:

 • A szerencsejáték törvény szabályai.
 • Főbb fogalmak ismertetése - szerencsejáték, nyereményjáték, ajándéksorsolás.
 • Liberalizált és nem liberalizált tevékenységek.
 • Bejelentési kötelezettség.
 • A szerencsejátékok, promóciók és ajándéksorsolások Szja, Tao és Áfa vonzatai.
 • A játékadó ismertetése.

Az előadásokat követően lehetőség nyílik az esetleges felmerült résztvevői kérdések megvitatására szakértő előadóinkkal.

A konferencia délutáni programja során számos piacvezető márka online nyereményjátékában való közreműködésének tanulságait foglalja össze előadásában dr. Szilágyi Károly Bálint ügyvéd, különös figyelmet fordítva a Facebook előírásaival kapcsolatos tudnivalókra.


Beszámoló
2011 május 26

Médiajog 2011

A médiapiac szabályozása

Az utóbbi időszakban a médiajog világában bekövetkezett módosítások jelentős vitákat váltottak ki. A médiapiacot érintő szabályozások folyamatos változása nehezen nyomon követhető, a jogalkalmazóknak nehézséget okoz a gyakorlati használat.

A Jogi Fórum konferenciáján a médiapiac világában jártas, szakértő előadóink nyújtanak segítséget nem csupán a szabályozás által érintett jogalkalmazók - így médiajogászok, ügyvédek, jogtanácsosok -, de a médiajoggal foglalkozó elméleti szakemberek számára is a változások, módosítások megértésében.

Rendezvényünk során a médiapiacot érintő alábbi, lényeges kérdéseket vizsgáljuk:

 • joghatóság kérdése.
 • piacra lépés, engedélyezési eljárás.
 • megoldja-e az új szabályozás a korábbi szabályozás problémáit?
 • a médiakoncentráció korlátozása.
 • terjesztési és felajánlási kötelezettségek.
 • a digitális átállás eredményei és következő lépései.
 • reklámszabályozás.

Az előadásokat követően egy kötetlen kerekasztal-beszélgetésre invitáljuk vendégeinket, ahol lehetőségük lesz a rendezvény során felmerülő minden kérdés megvitatására előadóink, illetve meghívott szakértőink közreműködésével.

A konferencia levezető elnöke: Dr. Polyák Gábor, egyetemi adjunktus (PTE ÁJK), az Infokommunikáció és Jog folyóirat főszerkesztője, a Jogi Fórum médiajogi rovatvezetője.


Beszámoló
2011 május 02

Személyiségi jogi perek

Minden, amit a személyiségi jogi perekről tudni érdemes

"Napjainkban [...] úgy ítélik meg, hogy a személyiségi jogok védelme politikusok, közéleti szereplők magamentésére vagy különböző személyek "tisztázására" szolgál. A valóság ennél jóval sokrétűbb, meggyőződésem szerint folyamatosan fejlődő jogterületről van szó."- olvashatjuk Dr. Pataki Árpádnak, a Fővárosi Bíróság tanácselnökének egy korábbi cikkében.

A Jogi Fórum konferenciája során e folyamatosan fejlődő jogterületet kísérli meg bemutatni szakértő előadók segítségével. Az utóbbi években nagy visszhangot kapott személyiségi jogi perekben hozott ítéleteiről jól ismert Dr. Pataki Árpád bíró, illetve Dr. Jóri András adatvédelmi biztos igyekeznek rendezvényünk során fenti témakört közelebb hozni a konferencia résztvevőihez, azt érthetőbbé, átláthatóbbá tenni az alábbi témák elemzésén keresztül:

 • A személyes adatok védelméhez fűződő jog és annak alkotmányos garanciái.
 • Az adatvédelem XXI. századi kihívásai.
 • A személyhez fűződő jogokról általában.
 • Nevesített személyiségi jogok bemutatása.
 • Magánszemélyek személyiségi jogi védelme.
 • Jogi személyek, vállalkozások személyiségi jogi védelme.
 • Személyiségi jogi perek a jogrendszerben.
 • Pertípusok a személyiségi jogok körében.
 • A sajtó-helyreigazítási perek és a változó szabályozás -a médiatörvény lehetséges hatásai a joggyakorlatra.
 • Jóhírnév megsértése / képmással való visszaélés/ magántitok védelme / magánélethez való jog.
 • Jogkövetkezmények és kártérítés a személyiségi jogi perekben.

Beszámoló
2011 április 28

Védjegy- és Internetjog

Jogviták és bírói gyakorlat

A védjegy- és internetjog folyamatosan változó, bővülő szabályai nem könnyítik meg a jogalkalmazó dolgát. E szabályok és alkalmazásuk gyakorlati megvalósulásának bemutatására tesznek kísérletet előadóink.

 • Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata, illetve az uniós szabályozás nem minden esetben egyezik a hazánkban alkalmazott joggyakorlattal. Bemutatásra kerül az Európai Unió Bíróságának néhány - a témában az utóbbi időben nagy visszhangot kapott - jogesete.
 • A domain és védjegybitorlás hazai szabályozását, illetve annak hiányosságait is bemutatják előadóink a Legfelsőbb Bíróság vonatkozó állásfoglalásainak felvázolásán keresztül.
 • Napirendre kerül a konferencia során továbbá az elhíresült LEGO- ügy is, melyek során nagyban eltérő ítéletet hozott hazánk, illetve az Európai Unió bírósága. Ennek lehetséges okait is megismerhetik résztvevőink.
 • Szó lesz továbbá a védjegycsaládok elvéről, annak a jóhírnévvel való kapcsolatáról.

Szakértő előadóink a Jogi Fórum 2011. áprilisi konferenciája során kísérletet tesznek a fenti két jogterület részletes bemutatására érdekfeszítő és tanulságos jogesetek ismertetésén keresztül.


Beszámoló
2011 április 06

Fizetésképtelenségi jog

A csődeljárás és a felszámolási eljárás bírói gyakorlata

"A bajba jutott, de „életképes” vállalkozásokon segíthet a szeptembertől hatályba lépett csődtörvény módosítás, mely kedvezőbb szabályozási környezet megteremtésével korszerűsíti a csődeljárást" - tettük közzé a 2009. évi LI. törvény kapcsán honlapunkon a hatálybalépést követően. A törvény az adós vállalkozás újraszerveződését és likviditási problémáinak leküzdését célozta meg.

Sikerült-e kialakítani a terveknek megfelelően egy új magatartási gyakorlatot a hitelező oldaláról? A moratórium, illetve a vagyonfelügyelő szerepének erősítése, a csődegyezség szabályainak pontosítása elérték a kitűzött célt?

A Cstv. 2009. évi módosításának a 2010., illetve a 2011. évi bírói gyakorlatban tapasztalt hatásait az alábbi kérdéseken keresztül vizsgálják szakértő előadóink:

 • A csődeljárások számának alakulása a statisztika tükrében.
 • A jogalkotás célja a csődeljárások szabályainak módosítása területén.
 • Jogértelmezési kérdések a módosult szabályozásra vonatkozóan.
 • A csődeljárás jövője.
 • A fizetésképtelenség vizsgálatának kérdései.
 • A kifogások megítélése a fizetésképtelenségi jogban.
 • A jólteljesítési garancia jogi jellege.
 • A törlési és az érvénytelenségi perek kapcsolata a Cstv. 40. § fényében.

Beszámoló
2011 március 23

A bírósági végrehajtás jelene és jövője

Szabályozás és aktualitások

A jelen gazdasági helyzet miatt egyre több embernek van jelentős tartozása és egy jogerős és végrehajtható határozat alapján bármikor kérheti a jogosult a végrehajtást.

A végrehajtás alábbi gyakorlati problémáit szakértő előadóink segítségével vizsgáljuk:

 • A végrehajtás szabályozása és az annak kapcsán felmerülő problémák.
 • Hogyan történik a végrehajtás? A foganatosítás szabályai.
 • Ingóvégrehajtás.
 • Ingatlanvégrehajtás.
 • A végrehajtó tevékenysége.
 • Végrehajtható okiratok.
 • A végrehajtás alól mentes vagyontárgyak.
 • Egy új intézmény, a végrendeleti végrehajtó.
 • Nemzetközi együttműködés a végrehajtás terén.

Beszámoló
2011 február 23

Házassági bontóperek gyakorlata

Vagyonjogi és gyermekelhelyezési kérdések

A házasság megkötésével a házastársak között vagyonközösség keletkezik, gyakran közös gyermekeket nevelnek. Mi történik azonban, ha az idillinek hitt életközösség megromlik?

Konferenciánkon szakértő előadóink, a témában jártas bírák és ügyvédek vizsgálják az alábbi korántsem egyszerű kérdéseket:

 • A vagyonközösség kezdete, vége.
 • A vagyonmegosztás fő szabályai.
 • Vagyontárgyak, megtérési igények kérdései.
 • A bizonyítás nehézségei vagyonjogi perek esetében.
 • A gyermekelhelyezés bírói gyakorlata.
 • Ideiglenes intézkedés a gyermekelhelyezés során.
 • Közös szülői felügyelet.
 • A kapcsolattartás szabályozásának problémái.
 • A felügyelt kapcsolattartás.
 • Végrehajtási nehézségek a kapcsolattartás szabályozásában.
 • Az egyezség és a kapcsolattartás megváltoztatása.

Beszámoló
2011 február 22

Munkaügyi perek

A munkaügyi perek gyakorlati kérdései

A Jogi Fórum februári konferenciája során a munkaügyi perek hatályos szabályozását veszi górcső alá. A program úgy az érdeklődő laikusok, mint a munkajogi aktualitások terén tájékozódni vágyó jogászok és HR munkatársak számára érdekes és hasznos előadásokat kínál.

Meghívott előadóink az alábbi témákat vizsgálják:

 • A munkaügyi perek általánostól eltérő szabályozása.
 • Peres felek a munkaügyi perekben.
 • Jogesetek a munkaügyi perek világából.
 • A magánszférát érintő perek.
 • Tipikus ok: a munkaviszony jogellenes megszüntetése.
 • A munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei.
 • A közszférát érintő munkaügyi perek bemutatása.
 • Közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszony.
 • Felmentés, átszervezés kérdései.
 • Az indokolási kötelezettség.

Beszámoló
2011 február 16

Sportjogi aktualitások - 2011.

Változóban a sportjog

A sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIII. törvény jelentős változásokat hoz a sportjogban.

A konferencia során a módosító csomag okán felmerülő változásokat, valamint más, aktuális sportjogi problémákat elemzünk szakértő előadóink segítségével:

 • Amatőr és hivatásos sportszerződések.
 • Kereskedelmi szerződések a sportban.
 • Tudnivalók a társasági adókedvezménnyel ösztönzött támogatási konstrukciót lehetővé tevő módosításról.
 • Az adókedvezményre jogosult vállalkozások részéről felmerülő adózás-technikai kérdések.
 • Sportigazgatási aktualitások.
 • Hol van a pénz a sportban?
 • Sportjogi praxis fogalma.
 • Mennyiben "sportbarát" az elfogadott módosító csomag?
 • A szabadidősport támogatása? Kereslet és kínálat a sportbizniszben.

Beszámoló
2010 december 15

Kártérítési perek gyakorlata

Jogesetek a kártérítési jog világából

A polgári jog kártérítési szabályai arra adnak választ, hogy valamely kárt kinek kell viselnie - fő szabály szerint annak, aki azt jogelle­nesen és felróhatóan okozta.

Rendezvényünkön szakértő előadóink a kártérítési jog világának néhány sajátos, az általánostól eltérő szabályokkal bíró, speciális területével ismertetik meg a résztvevőket:

 • Határon átnyúló kártérítési perek
 • Munkajogi kártérítések bírói gyakorlata
 • A munkavállaló lehetőségei a kártérítési perben
 • Közlekedési balesetekkel kapcsolatos károk
 • Kártérítési perek az egészségügyben
 • Egészségügyi intézmény kontra betegjogok
 • Környezeti károkkal kapcsolatos kártérítési perek

Beszámoló
2010 december 14

Családjogi körkép

A családjog rendszerének vitás területei (Házassági jog, családon belüli erőszak, gyermekvédelem)

A családjog kiemelkedő szerepet játszik a jogászi munka során és a hétköznapi életünkben egyaránt. E jogterület szabályait nem tudjuk szubjektív tényezők nélkül, általánosságban alkalmazni, arra mindig egyénre, szituációra szabottan kell tekintenünk a helyes megítélés érdekében.

Konferenciánkon a családjog három problematikus, mindig vitatott területével foglalkozunk, úgy mint a házastársi, illetve élettársi viszony és azok vagyonjogi vonzatai, a családon belüli erőszak és a gyermekvédelem.

Szakértő előadóink segítségével megpróbálunk iránymutatást és tájékoztatást adni részvevőink számára a hatékonyabb jogalkalmazás érdekében az alábbi területeken:

 • Házasság, élettársi közösség
 • Az együttélés formái és azok vagyonjogi vonzatai
 • A vagyonjogi szerződés, házastársi tartás
 • Családon belüli erőszak - Magánélet védelme vs. élethez, testi épséghez, biztonsághoz való jog
 • A gyermek helyzete a családon belüli erőszak kapcsán indult eljárásokban
 • Az ítélkezési gyakorlat során felmerülő problémák a családon belüli erőszak kapcsán
 • A gyermekvédelem szabályozása, azok hiányosságai
 • Gyermek család nélkül – a gyermekvédelem nyújtotta megoldások alkalmasságáról

Beszámoló
2010 november 24

Sajtóperek gyakorlata

Kerekasztal beszélgetéssel

A sajtóperek száma jelentősen megnövekedett napjainkban. Egyre gyakrabban hallani az újságírókkal szemben indított személyiségi jogi- és helyreigazítási perekről, melyek precedens értékűek, a vonatkozó bírói gyakorlatot alapjaiban megváltoztathatják.

A konferencia során szakértő előadók közreműködésével megvizsgáljuk az alábbi kérdéseket:

 • újságírói jogok és kötelezettségek rendszere
 • a sajtóper fogalmi problémái
 • a közszereplő-politikai közszereplő és a magánszemély szerepe, jogai
 • mi minősül közérdekű adatnak és mi személyes adat
 • a sajtóperekkel kapcsolatos bírói gyakorlat

Beszámoló
2010 október 19

Pénz és üzlet az ügyvédi praxisban

Mit jelent az ‘ügyvédi- biznisz’? Hogyan építsük fel ügyvédi irodánkat?

Az ügyvédi praxis nem csak tényállásról és jogról szól - hanem pénzről és üzletről egyaránt. Az ügyvédi gyakorlatban azonban az üzleti kérdéseket nem lehet leválasztani az ügyvédi tevékenység szakmai, hivatásbeli sajátosságaitól. Mit jelent az ügyvédkedés, mint üzlet? Milyen az ‘ügyvédi- biznisz’? - A Jogi Fórum 2010. október 19-i rendezvénye erre a kérdésre keresi a választ. A konferencia keretében szó lesz az ügyvédi működés lehetséges üzleti modelljeiről, az ügyvédi munkadíjra vonatkozó gyakorlati tudnivalókról, megállapításának, elfogadtatásának, érvényesítésének technikájáról, lélektanáról, az ügyvédi marketing lehetőségeiről, új irányairól, valamint az ügyvédi honlapok és az ügyvédi reklám szerepéről, működéséről.

Az előadók - gyakorló ügyvédek és marketing szakemberek - a hallgatóság részére egy kerekasztal-beszélgetés keretében széleskörű konzultációs lehetőséget nyújtanak.


Beszámoló
2010 szeptember 28

Közbeszerzési aktualitások

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 2010. júliusban elfogadott módosításai

2010. szeptember 15. napjától jelentősen módosul a közbeszerzési törvény. Az egybeszámítási szabályok módosítása, a biztosítékok rendszerének új előírásai, az összeférhetetlenségi előírások pontosítása, az ajánlatokra vonatkozó formai előírások egységesítése, a hiánypótlás és az érvénytelenségi okok új rendszerének alkalmazása, a jogorvoslati szabályok és határidők módosulása – egyebek mellett ezeket tartalmazza a közbeszerzésekről szóló törvény módosítása, amelyet 2010. július 22-én fogadott el az Országgyűlés. Az új szabályozásnak köszönhetően várhatóan egyszerűbbé, átláthatóbbá, gyorsabbá és olcsóbbá válnak a közbeszerzések.

A Jogi Fórum 2010. szeptember 28-ai rendezvényén a közbeszerzések elméletében és gyakorlatában egyaránt jártas szakemberek részletesen beszámolnak a közbeszerzés új szabályairól, elemezve a módosított jogszabály legproblémásabb rendelkezéseit.

Az előadók a jelenlévők részére széleskörű konzultációs lehetőséget biztosítanak.


Beszámoló
2010 szeptember 22

A fizetési meghagyásos eljárás új szabályai

Gyorsabb és hatékonyabb követelésbehajtás elméletben és gyakorlatban - Számítógépes bemutatóval

Egymillió forintot meg nem haladó pénzkövetelések júniustól csak közjegyzői fizetési meghagyás útján érvényesíthetők. A jogi képviselővel rendelkezők és jogi személyek számára az elektronikus úton történő benyújtás kötelező lesz.

A gyorsabb és hatékonyabb érdekérvényesítés, a jogbiztonság növelése és a rendszeres közjegyzői ügyforgalom biztosítása is célként fogalmazódott meg a 2009. évi L. törvény megalkotásánál, melynek bevezetésével 2010. június 1-jétől a bíróságok helyett a közjegyzők folytatják le a fizetési meghagyásos eljárásokat. Az ügyeket a MOKK országosan egységes számítástechnikai rendszere elektronikusan és automatikusan végzi majd és a fizetési meghagyás kibocsátására már 3-15 nap alatt sor kerülhet.

A Jogi Fórum 2010. szeptember 22-én megrendezésre kerülő konferenciáján a Magyar Országos Közjegyzői Kamara és a Magyar Ügyvédi Kamara szakértő előadói részletesen bemutatják a közjegyzői hatáskörbe kerülő fizetési meghagyásos eljárás 2010. június 1-jétől hatályba lépő új szabályait, a bírósági gyakorlatra is teljes körű kitekintéssel. Az előadásokat követően egy gyakorlati bemutató keretében bemutatásra kerül egy, a biztonságos és tömeges FMH készítést támogató szoftver. Az előadók széleskörű konzultációs lehetőséget biztosítanak a jelenlévők részére.


Beszámoló
2010 szeptember 21

Társasházi Jogi Fórum

A társasházi törvény változása és magyarázata

2010. január 1-jével módosult a társasházi törvény. A módosítások sokakat érintenek, hiszen jelenleg mintegy egymillió lakás működik társasházi forma keretében, amelyben közel hárommillió ember él.

A Jogi Fórum 2010. szeptember 21-i rendezvénye keretében a társasházi jog alkalmazásában jártas szakemberek részletesen ismertetik a társasházakról szóló törvény 2009. évi módosítását, az új rendelkezések alkalmazásának gyakorlati tapasztalatait, bemutatva a 2009. évi törvénymódosítás erősségeit, gyengeségeit, illetve hiányosságait. A rendezvényen szó lesz többek között a 2010 évi közgyűlések módosításokkal kapcsolatos tapasztalatairól, a társasházak törvényességi felügyeletének problematikájáról, a társasházak földhivatali bejegyzésének eljárásáról, az ingatlannyilvántartással kapcsolatban a leggyakrabban felmerülő jogi problémákról, valamint a szabálysértés és birtokvédelem kérdésköréről. Az előadók széleskörű konzultációs lehetőséget biztosítanak a jelenlévők részére.


Beszámoló
2010 május 27

Építésügyi Fórum

Gát a lánctartozásoknak - Az építőiparral kapcsolatos jogszabályváltozásokról

Magyarországon a vállalkozási szférában mind a mai napig többszázmilliárd forintra becsülhető a körbetartozások mértéke. Ennek túlnyomó többsége az építőipart terheli. A Jogi Fórum 2010. május 27-i rendezvényén a magyar építőipari jogban jártas szakértő előadók ismertetik a 2009. nyarán elfogadott, és 2009. október 1-jével, valamint 2010. január 1-jével hatályosuló építésügyi jogszabályváltozásokat. A rendezvényen szó lesz a vállalkozói díj, és a kivitelezői teljesítés pénzügyi biztosítékairól, a pénzügyi követelések lehetséges érvényesítési módjairól, az építőipari kivitelezési tevékenység résztvevőinek feladatairól és jogköréről, az építési szerződés kötelező tartalmi elemeiről, a kivitelezési tevékenység folyamatát érintő változásokról, az építési beruházások megvalósításakor szükséges eljárások integrált intézéséről, a megújult építésfelügyeleti szabályozás legfontosabb elemeiről, valamint a változások bírói gyakorlatot érintő hatásairól. Az előadók a jelenlévők részére széleskörű konzultációs lehetőséget biztosítanak.


Beszámoló
2010 április 22

Ingatlanjogi Fórum

Változások, aktualitások az ingatlanjog területén

A Jogi Fórum 2010. április 22-i rendezvénye a 2009-es és a 2010-es évek ingatlanjogot érintő jogszabályváltozásairól nyújt részletes összefoglalást. Szakértő, az ingatlanszakmában ismert és elismert előadók ismertetik - többek között - az ingatlannyilvántartási törvény, a lakástörvény, a társasházi törvény, és az illeték törvény ingatlanjogot érintő módosulásait, valamint az új Ptk. ingatlanokat érintő legfontosabb újdonságait. Részletesen szó lesz az ingatlan-nyilvántartási eljárás változásairól, azok gyakorlati tapasztalatairól, az adatszolgáltatás új szabályairól, az egyesített telekalakítás eljárási rendjéről, a vezetékjogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséről, az ingatlanügyi hatóság szolgáltatásairól, az ingatlanokat érintő adózási és illetékváltozásokról, valamint az építési szerződésekkel kapcsolatos új szabályokról. Az előadók a hallgatóság részére széleskörű konzultációs lehetőséget biztosítanak.


Beszámoló
2010 április 09

Szerződések joga az új Polgári Törvénykönyvben

A kötelmek közös szabályai, a szerződések általános szabályai, az egyes szerződések szabályozása, bizalmi vagyonkezelés, a kártérítési felelősség

Sólyom László köztársasági elnök 2010. március 2-án aláírta a korábban az Országgyűlésnek megfontolásra visszaküldött és változatlan tartalommal elfogadott Ptké-t, ezzel megnyitva az utat az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépése előtt. A Kódex Első és Második Könyve 2010. májusában, a Harmadik, Negyedik, Ötödik, Hatodik és Hetedik 2011. január 1-jén lép hatályba.

A Jogi Fórum 2010. április 9-én megrendezésre kerülő konferenciáján az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szakértő előadói az új Polgári Törvénykönyv általános szerkezeti és tartalmi jellemzőinek, hatálybalépésének ismertetését követően részletesen bemutatják az Ötödik Könyv (Kötelmi Jog) felépítését, a kötelmek új, közös szabályai, a szerződések általános szabályait, majd sorra veszik az egyes szerződésekre vonatkozó rendelkezéseket, a bizalmi vagyonkezelésre, valamint a szerződésen kívül okozott károkért való felelősségre vonatkozó szabályokat. Az előadók a hallgatóság részére széleskörű konzultációs lehetőséget biztosítanak.


Beszámoló
2010 április 08

Az új Polgári Törvénykönyv családjogi szabályai

A családjog helye az új Kódex rendszerében, a változások összefoglaló bemutatása

Sólyom László köztársasági elnök 2010. március 2-án aláírta a korábban az Országgyűlésnek megfontolásra visszaküldött és változatlan tartalommal elfogadott Ptké-t, ezzel megnyitva az utat az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépése előtt. A Kódex Első és Második Könyve 2010. májusában, a Harmadik, Negyedik, Ötödik, Hatodik és Hetedik 2011. január 1-jén lép hatályba.

A Jogi Fórum 2010. április 8-án megrendezésre kerülő konferenciáján az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szakértő előadói részletesen ismertetik az új Polgári Törvénykönyv cselekvőképességre vonatkozó szabályait, valamint a Harmadik Könyvként a Kódexbe illesztett családjogi tárgyú rendelkezéseket. Az előadók a hallgatóság részére széleskörű konzultációs lehetőséget biztosítanak.


Beszámoló
2009 december 04

Választottbíróságok

Alternatív vitarendezési fórumok - Magyar és nemzetközi gyakorlat neves szakemberektől

A választottbíróságok egyre nagyobb teret nyerő alternatív vitarendezési fórumok, melyeken az állami bíróságokkal szemben a felek által választott fórum gyorsabban, speciális szakértelem birtokában bírálja el az elé vitt jogvitát. A választott bíráskodás – elsősorban a gazdasági életben, a kereskedelemben felmerülő viták eldöntésére - nagy múltra, komoly hagyományokra tekint vissza, világszerte és hazánkban egyaránt.

A Jogi Fórum 2009. december 4-i rendezvényén vendégeink a választottbíróságok jogi természetét, általános jellemzőit, magyar és nemzetközi gyakorlatát ismerhetik meg átfogó részletességgel. A konferencián neves magyar szakemberek, ügyvédek, a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság, valamint az újonnan megalakult Energetikai Állandó Választottbíróság elnökei tartanak előadást a választottbíróságok működéséről, az eseti választottbíráskodásról, az egyes választottbíróságok gyakorlatáról, valamint a nemzetközi választottbíráskodásról. Az előadók széleskörű konzultációs lehetőséget biztosítanak a jelenlévők részére.


Beszámoló
2009 november 06

Versenyjogi Fórum 2009

A hazai és európai versenyjog elmúlt évének legfontosabb fejleményei

A Jogi Fórum hagyományteremtő éves versenyjogi konferenciája a hazai versenyjogi jogalkalmazás meghatározó szereplőinek részvételével tekinti át a hazai és európai versenyjog elmúlt évének legfontosabb fejleményeit. Az elmúlt egy évben a versenyjogi jogalkalmazást sem kerülhette el a pénzügyi és gazdasági válság, mellyel a konferencia kiemelten kíván foglalkozni. Emellett a résztvevők első kézből értesülhetnek az ágazati vizsgálatok legújabb fejleményeiről is. A konferencia előadói között egyaránt megtalálhatók az Európai Bizottság Versenyügyi Főigazgatósága és Gazdasági Versenyhivatal szakemberei, valamint gyakorló ügyvédek és a téma elismert egyetemi kutatói. Az előadók széleskörű konzultációs lehetőséget biztosítanak a jelenlévők részére.


Beszámoló
2009 november 05

Offshore II.

Az új adójogszabályok hatása az adótervezési és vagyonmegőrzési lehetőségekre

Az Országgyűlés 2009 június 29-én jóváhagyta az adótörvények módosítását, melyek többsége 2010. január 1-től alkalmazandó. A jogszabályváltozások szigorítást tartalmaznak a magyar vállalkozások és offshore társaságok között megvalósuló gazdasági tranzakciók adózására vonatkozóan. Az ellenőrzött külföldi társaság fogalma módosul, a változás a magyar tényleges tulajdonos magánszemélyek adókötelezettségét hátrányosan befolyásolja. A külföldi vállalkozások által tulajdonolt, ingatlannal rendelkező magyar vállalkozások eladásából származó nyereség társasági adófizetési kötelezettség alá esik a következő évtől. Az új jogszabályok a korábbi 2009. június 30-ig alkalmazható adóamnesztia lehetőségét 2010. december 31-ig terjesztették ki. Új lehetőségek nyílnak az offshore társaságokban felhalmozott nyereség kedvezményes feltételek melletti megszerzésére.

A Jogi Fórum 2009. november 5-i rendezvényén a Crystal WorldWide tanácsadó cég adótervezésben és optimalizálásban jártas vezető szakemberei részletesen ismertetik az új szabályozás előnyeit, hátrányait, az új adójogi rendelkezésekben rejlő lehetőségeket. Az előadók a jelenlévők részére széleskörű konzultációs lehetőséget biztosítanak.


Beszámoló
2009 október 29

A médiajog aktuális kérdései

Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv - Versenyképessé tehető-e a hazai médiaszabályozás

Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvet minden tagállam köteles legkésőbb ez év decemberéig saját jogrendszerébe átültetni. Az irányelv az on demand szolgáltatások szabályozásában, a határokon átnyúló médiaszolgáltatások szabályozásában, a reklám és egyéb médiafinanszírozási formák szabályozásában olyan változásokat hoz, amelyek a hazai médiapiac működését is jelentősen befolyásolják.

A Jogi Fórum által 2009. október 29-én megrendezésre kerülő konferencia résztvevői megismerhetik az irányelv legfontosabb intézményeit, az implementációval kapcsolatos tagállami, médiapolitikai mozgásteret. Önálló előadás foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a hazai jogalkalmazó szerveknek milyen mozgástere és milyen kötelezettségei vannak az irányelv közvetlen alkalmazásával kapcsolatban, abban a valószínű esetben, ha a hazai implementáció ebben az évben nem valósul meg. Egy további előadás azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy versenyképessé tehető-e a hazai médiaszabályozás, megállítható-e a műsorszolgáltatók áttelepülése más tagállamokba. A konferencia az on demand szolgáltatások piaci és szabályozási helyzetéről szóló kerekasztal-beszélgetés zárja. Az előadók széleskörű konzultációs lehetőséget biztosítanak a jelenlévők részére.


Beszámoló
2009 október 16

Internetbiztonság

Az informatikai biztonság és az adatvédelem jogi kérdései, jogászi feladatai

Az adatok, információk védelmének kérdései mindig feszegették az informatikai határait. Mivel az információkkal emberek dolgoznak, ezért a biztonsági szakértők munkájában a műszaki feladatok mellett napi szinten merülnek fel az humánum viselkedésével kapcsolatos tudományágak kérdései, kerülnek alkalmazásra a pszichológia vagy a szociológia eszközei. Más oldalról az informatika biztonsága és az adatvédelem legalább annyira jogi kérdés, mint emberi. Sok esetben éppen a jog eszköze az, ami segít a határok kijelölésében, feloldja a "mit szabad és mit nem" dilemmáit.

Az informatika és az adatvédelem határai több helyen is összemosódnak a jogi terület határaival, legyen szó szoftver- vagy szerzői jogvédelemről, vagy éppen a személyes- vagy üzleti titokkal kapcsolatos adatvédelmi kérdésekről. Ezért fontos tehát, hogy egyfajta átjárót nyissunk a két terület között, hogy segítsünk megérteni a szakértőknek: milyen módon segíthetik egymás munkáját.

Az informatikusok számára nem szokatlan, hogy rugalmasnak kell lenniük valamely társterület megismeréséhez, napi munkában történő alkalmazásához. A jogi szakértőkön a sor, hogy megismerve az információ és adatvédelem informatikai oldalát tegyenek egy lépést az IT felé. A Jogi Fórum 2009 október 16-i rendezvénye is ezt elősegítendő tálal fel olyan témákat, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a területeket és segítenek megérteni azok működését, problémáit. Az előadók széleskörű konzultációs lehetőséget biztosítanak a jelenlévők részére.


Beszámoló
2009 október 15

Az új büntető jogszabályok

Gyorsabb, egyszerűbb, hatékonyabb eljárások, helyreállító igazságszolgáltatás

Jogalkotó szervünk 2009. június 29-én a büntetőjogszabályokat átfogóan módosító törvényeket fogadott el. Az új szabályozás a jelenlegitől néhol jelentősen eltérő változásokat vezet be büntető anyagi- és eljárásjogunkba.

A büntetőeljárást módosító törvény elsősorban az eljárások gyorsítását, egyszerűsítését, hatékonyabbá tételét szolgálja, többek között a tárgyalásról lemondásra, a bíróság elé állításra és a tárgyalások előkészítésére vonatkozó változtatásokkal, illetve a tárgyalási őrizet intézményének létrehozásával. A büntető törvénykönyv módosítása egyrészt súlyos bűncselekmények szigorúbb elbírálására, részben pedig egy "sértettorientált" büntetőpolitika kialakítására irányul. Az új büntetőpolitikában nagyobb teret kap a közvetítői eljárás, mint a helyreállító igazságszolgáltatás egyik eszköze.

A Jogi Fórum 2009. október 15-én megrendezésre kerülő félnapos konferenciáján a Fővárosi Bíróság Büntető Kollégiumának vezetője és egy neves, tapasztalt ügyvéd ismertetik az új büntető jogszabályokat, azok előnyeit és hátrányait, az Igazságügyi Hivatal főigazgatója pedig bemutatja a közvetítői eljárás helyét és szerepét az új büntető jogszabályok tükrében. Az előadók széleskörű konzultációs lehetőséget biztosítanak a jelenlévők részére.


Beszámoló
2009 május 21

Az ügyvédi reklám

Szabályos és hatékony ügyvédi marketing

2008. október 27-én döntött a Magyar Ügyvédi Kamara teljes ülése az új ügyvédi Etikai Szabályzatról. A módosított Etikai Kódex 2009. február 1. napjával hatályba lépett, ettől az időponttól tehát az ügyvéd jogosulttá vált az általa nyújtott szolgáltatásokról a nyilvánosságot tájékoztatni, feltéve, hogy a tájékoztatás pontos, nem félrevezető és nem sérti az Etikai Szabályzat Preambulumában megfogalmazott ügyvédi alapelveket és alapértékeket. 2009. május 21-én megrendezésre kerülő konferenciánkon a Magyar Reklámszövetség főtitkára, valamint a Magyar Ügyvédi Kamara reklámetikai munkabizottságának vezetője részletes áttekintést biztosítanak az ügyvédi reklám, a reklámetika elméleti és szabályozási hátterére vonatkozóan, ezt követően pedig egy gyakorló ügyvéd és egy kommunikációs szakember ismertetik a hallgatósággal az ügyvédi reklámtevékenységgel kapcsolatos legfontosabb gyakorlati kérdéseket, tudnivalókat. Az előadók széleskörű konzultációs lehetőséget biztosítanak a jelenlévők részére.

 


Beszámoló
2009 május 14

Offshore cég

Törvényes és hatékony adóoptimalizálás és vagyonmegőrzés

A gazdasági válság és az egyre növekvő adóterhek egyre népszerűbbé teszik az offshore cégek alapítását. Legális tevékenység, kedvezőbb adózási lehetőségek, rugalmasabb bevallási kötelezettség, tervezhetőség és vagyonmegőrzés – ebben rejlik az offhore cég varázsa. 2009. május 14-i konferenciánkon a Crystal WorldWide tanácsadó cég vezető szakemberei, a LAVECO Kft. igazgatója, valamint egy, az adótervezésben és optimalizálásban jártas ügyvéd járják körül a vagyontervezés és vagyonmegőrzés fő irányait, a nemzetközi adótervezés, az offshore cégekre vonatkozó magyar és nemzetközi szabályozás legfontosabb tudnivalóit, ismertetve az offshore cégek gyakorlati felhasználási lehetőségeit. Az előadók a jelenlévők részére széleskörű konzultációs lehetőséget biztosítanak.
 


Beszámoló
2009 március 20

Körbetartozás az építőiparban

A vállalkozási szerződés biztosítékai

Magyarországon a vállalkozási szférában mind a mai napig többszázmilliárd forintra becsülhető a körbetartozások mértéke. Ennek túlnyomó többsége az építőipart terheli. A 2009. március 20-i rendezvényen tapasztalt ügyvédek, valamint az UpKlub elnöke járják körül az építőiparban évek óta napirenden lévő körbetartozás problematikáját, rálátást biztosítva a szakma és a jogalkalmazás tapasztalataira és megoldási javaslataira egyaránt. Az előadók részletesen szólnak az építőipari vállalkozók jogi védelmét biztosító hatályos szabályozásról, a tervezett módosításokról, a szerződési és szerződésen kívüli biztosítékok rendszeréről, az ügyvédek és a bíróság körbetartozásos esetekkel kapcsolatos gyakorlatáról. Az előadók a jelenlévők részére széleskörű konzultációs lehetőséget biztosítanak.
Beszámoló
2009 február 20

A közbeszerzés új szabályai

A Magyar Köztársaság Országgyűlése 2008. december 8-án elfogadta a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításait. Az új szabályozásnak köszönhetően egyszerűbbé, átláthatóbbá, gyorsabbá és olcsóbbá válnak a közbeszerzések, jelentősen javul továbbá a hazai kis- és közepes vállalkozások hozzáférése a közbeszerzési szerződésekhez. 2009. február 20-i konferenciánk keretében a közbeszerzések elméletében és gyakorlatában egyaránt jártas szakemberek részletesen beszámolnak a közbeszerzés új szabályairól, elemezve a módosított jogszabály legproblémásabb rendelkezéseit. Szó lesz többek között az átláthatósági megállapodással, az erőforrás-szervezetekkel, az irreális megajánlások kezelésével, a projekttársaságokkal, az előzetes vitarendezéssel, és a nyilvánossággal kapcsolatos új rendelkezésekről, az egyszerűsített eljárás szabályairól, valamint a jogorvoslatot érintő változásokról. Az előadók a jelenlévők részére széleskörű konzultációs lehetőséget biztosítanak.
Beszámoló
2009 február 19

A polgári eljárásjog 2009. évtől hatályos új szabályai

2009. február 19-én megrendezésre kerülő konferenciánkon egy gyakorló, a Magyar Ügyvédi Kamara titkári tisztségét ellátó ügyvéd, egy tapasztalt bíró, valamint a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogi irodájának vezetője biztosítanak részletes áttekintést a módosult és egyben kiegészült Polgári perrendtartás 2009. január 1-től hatályos új rendelkezéseire vonatkozóan. Az előadók szólnak az ügyvédeket, a bíróságokat és a közjegyzőket érintő legfontosabb változásokról, a változások indokoltságáról, megalapozottságáról, eddigi gyakorlati tapasztalatairól, széleskörű konzultációs lehetőséget biztosítva a jelenlévők számára.
Beszámoló
2008 december 11

Az ügyvédi iratkezelés jogi és informatikai gyakorlata

A jogügyletek biztonságának elősegítésével kapcsolatban újonnan hatályba lépett ügyvédi kamarai szabályzatok jelentős változásokat eredményeztek az ügyvédi nyilvántartásokban és az iratkezelésben. Az ügyvédi irodáknak az ügyekről és az ügyfelekről a kamarai szabályzatokban meghatározott adatokat kell nyilvántartaniuk, ennek megfelelően kell a meglévő nyilvántartásaikat bővíteniük. Az iratok elektronikus megőrzése és archiválása során pedig szintén a kamarai szabályzatokban foglaltak szerint szükséges eljárniuk. 2008. december 11-i konferenciánkon vendégeink elismert szakemberek előadásában átfogó képet nyerhetnek az ügyvédi iratkezelés gyakorlatában megjelenő változásokról, az újonnan hatályba lépett kamarai szabályzatok előírásairól. A konferencia célja, hogy az ügyvédi irodáknak a gyakorlat kialakításában segítséget nyújtson az ügyvédi irattár felépítése, a papír alapú irattár és az elektronikus irattár kapcsolata; a szabályzatok által előírt nyilvántartások vezetése; a jogügyletek biztonságának (JÜB) elősegítésével kapcsolatos ügyvédi tevékenységek gyakorlata és a JÜB keretrendszer használata; az iktatás, a JÜB iktatás; az elektronikus iratkezelést és iktatást támogató szoftverek; a minősített elektronikus archiválás; valamint a jogi adatbázisok kialakítása vonatkozásában.
Beszámoló
2008 november 06

Szoftverjog

2008. november 6-án megrendezésre kerülő konferenciánkon a szoftverjoggal kapcsolatos alapvetésekre és aktualitásokra, a vonatkozó magyar és uniós joganyagra és gyakorlatra vonatkozóan biztosítunk teljes körű áttekintést vendégeink számára. Az internet- és szoftverjogban jártas szakemberek, ügyvédek, bíró, igazságügyi szakértő közreműködésével részletesen ismertetjük a szoftverek tulajdonjogával, szabadalmi és szerzői jogaival kapcsolatos legfontosabb kérdéseket, a szoftverfejlesztési és -licencszerződések sajátosságait, szó lesz a szabad felhasználású szoftverek és az illegális szoftverhasználat problematikájáról, az internet- és szoftverjoggal kapcsolatos bírói gyakorlatról, az Európai Unió egyes tagállamai szabályozási különbségeiből adódó nehézségekről, a jogterületre vonatkozó harmonizációs igényről.
Beszámoló
2008 október 31

Adóellenőrzés, vagyonosodási vizsgálat

2008. október 31-i konferenciánkon a vagyonosodási vizsgálatokra vonatkozóan biztosítunk teljes körű áttekintést vendégeink számára. Ügyvédek, adószakértők, bíró és adóhatósági szakember közreműködésével több nézőpontból bemutatjuk az adóellenőrzés jogszabályi hátterét, lefolyását, aktuális kérdéseit, gyakorlatát. Szó lesz a vagyonosodási vizsgálatok alanyairól, az adóalanyokat az adóellenőrzés, illetve a peres eljárás alatt megillető jogokról, az őket terhelő kötelezettségekről, előadóink - konzultációs lehetőséget biztosítva - részletesen ismertetik az adóhatóság vagyonosodási vizsgálatokkal kapcsolatos gyakorlatát, a vagyonosodási vizsgálatokkal kapcsolatos peres eljárások menetét, problematikáját.
Beszámoló
2008 október 16

Közbeszerzés konferencia

2008. október 16-17. napján megrendezésre kerülő, kétnapos konferenciánk keretében ügyvédek, hivatalos közbeszerzési tanácsadók, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Fővárosi Önkormányzat szakemberei közreműködésével a közbeszerzési jog és gyakorlat legaktuálisabb, legproblematikusabb kérdéseit tárjuk fel vendégeink számára. A meghívott előadók részletesen beszámolnak a közbeszerzési törvény várható módosításáról, elemzik a jogszabály legproblémásabb rendelkezéseit, bemutatják a Közbeszerzések Tanácsa gyakorlati szempontból legfontosabb ajánlásait, a Közbeszerzési Döntőbizottság gyakorlatot formáló határozatait, valamint a közbeszerzés európai uniós gyakorlatát. Szó lesz továbbá az elektronikus közbeszerzésről, a helyben központosított közbeszerzés tapasztalatairól, a zöld közbeszerzés előnyeiről és hátrányairól, valamint a PPP-projektek magyar jogrendszerbe illeszthetőségéről.
Beszámoló
2008 október 09

Közlekedési balesetekkel kapcsolatos káresetek

2008. október 9-i rendezvényünkön a közlekedési balesetek okozta káresetekkel kapcsolatos peren kívüli és peres eljárásokra vonatkozóan biztosítunk átfogó áttekintést vendégeink számára. Nyomozóhatósági szakember, polgári és büntető bírók, ügyvéd, valamint igazságügyi szakértő közreműködésével több nézőpontból is bemutatjuk a közlekedési balesetekkel kapcsolatos káresetek sajátosságait, aktualitásait. Előadóink részletesen ismertetik a terület jogszabályi hátterét, a büntető és polgári eljárások, illetve a vagyoni és nem vagyoni kártérítés gyakorlatát, problematikáját.
Beszámoló
2008 szeptember 25

Az új Polgári Törvénykönyv

2008. szeptember 25-26. napokon megrendezésre kerülő kétnapos konferenciánkon az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Polgári Jogi Kodifikációs és Nemzetközi Magánjogi Főosztályának vezetője és munkatársai közreműködésével teljes áttekintést biztosítunk vendégeink számára a Magyar Köztársaság Kormánya által 2008. május 28-án elfogadott és az Országgyűlés elé terjesztett új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseire, nóvumaira vonatkozóan. A Törvénykönyv kodifikációs munkálatainak rövid bemutatását követően a minisztérium szakemberei részletesen ismertetik az új Kódex hét könyvének legjelentősebb újdonságait, a várható reformokat, széleskörű konzultációs lehetőséget biztosítva a jelenlévők számára.
Beszámoló
2008 szeptember 19

Mediáció konferencia

2008. szeptember 19-i konferenciánkon a mediáció, mint alternatív jogrendezési eljárás jellegzetességeit, módszereit, hatékonyságát, felhasználási területeit, nemzetközi és hazai intézményesülését mutatjuk be átfogó részletességgel. A rendezvény keretében az Országos Mediációs Egyesület, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és az Igazságügyi Hivatal szakembereinek közreműködésével alapos áttekintést biztosítunk a közvetítői eljárás jogviták rendezésében betöltött - egyre jelentősebb - szerepére, jelenlegi jogi szabályozására, valamint a magánjog, a büntető- és a munkajog területén alkalmazott mediáció sajátosságaira vonatkozóan, ismertetve a közvetítői működés gyakorlati tapasztalatait.
Beszámoló
2008 szeptember 18

Kártérítés az egészségügyben - orvosi „műhibaperek”

2008. szeptember 18-i rendezvényünkön az orvosi „műhibákkal” kapcsolatos perek sajátosságaira, problematikájára, aktualitásaira biztosítunk rálátást mind a károsultak, mind az orvosok, mind pedig az egészségügyi intézmények szemszögéből. Bírók, ügyvédek, igazságügyi szakértő, valamint az Egészségbiztosítási Felügyelet elnöke közreműködésével, számos érdekes és tanulságos eset ismertetésével konferenciánk több nézőpontból mutatja be a betegjogok, valamint az orvosi felelősség kérdéskörét, az orvosi kártérítési- és büntetőperek jogi szabályozását és gyakorlati lefolyását.
Beszámoló
2008 szeptember 12

Elektronikus cégeljárás a gyakorlatban

2008. szeptember 12-én megrendezésre kerülő rendezvényünkön a Fővárosi Bíróság Cégbírósága szakembereinek közreműködésével részletes áttekintést biztosítunk az elektronikus cégeljárással kapcsolatos szabályozásra vonatkozóan, ezt követően pedig számítógépes bemutató keretében ismertetjük vendégeinkkel az elektronikus cégeljárás gyakorlati tudnivalóit. A bemutatón szó lesz az elektronikus aláírási eszközökről, az irodai számítógépről és kellékeiről, a szoftverek telepítéséről, az illeték és költségtérítés elektronikus úton történő megfizetéséről, a nyomtatványok és szerződés minták kitöltéséről, az elektronikus akta fogalmáról és kezeléséről, az okiratok digitalizálásáról, valamint az elektronikus iratok és akta aláírásáról, elküldéséről.
Beszámoló
2005 október 26

Adatvédelem és adatbiztonság 2005

2005. október 26-án és 27-én rendezte meg a JogiFórum - az Országgyűlési Biztosok Hivatala, a Nemzeti Hírközlési Hatóság, az Information Systems Audit and Control Association Magyar Tagozat, valamint az European Network and Information Security Agency szakmai támogatásával – az Adatvédelem és Adatbiztonság 2005 konferenciát. A rendezvény mindkét napját tekintélyes, száz fős hallgatóság kísérte figyelemmel; az esemény a résztvevő szakemberek visszajelzései alapján rendkívül sikeres volt. Az alábbiakban fényképes beszámolót közlünk az két nap eseményeiről.
Beszámoló
2005 október 06

Az IT outsourcing jogelméleti és gyakorlati háttere

A rendezvényen az outsourcing jogi hátterének egyik legnevesebb magyar szakembere, Dr. Ormós Zoltán ismertette az IT kiszervezésekkel kapcsolatos jogszabályi és gyakorlati tudnivalókat. Az IT outsourcingról az informatikus szemével beszélt Verő András, a T-Systems Magyarország munkatársa.
Tárgyalás szimuláció. A résztvevők két, szakember vezette csoportot alkottak: a megrendelő és kivitelező szerepében ültek le egymással szemben egy "képzelt tárgyalás" résztvevőiként.
Beszámoló
2005 április 07

Az elektronikus gazdaság joga

A 2005. április 7-én lezajlott, "Az elektronikus gazdaság joga" címet viselő konferenciánk nem csupán témája miatt számított újdonságnak. Ez volt ugyanis az első komoly szakmai rendezvény amelyet a Jogi Fórum teljesen önállóan szervezett, ezen túlmenően ez a szakmai összejövetel volt az első állomása annak a tervezett konferencia-sorozatnak, amelynek segítségével a jogászok, a gazdasági döntéshozók, és minden érdeklődő számára közelebb szeretnénk hozni olyan új jogterületeket, mint az informatikai- és kommunikációs jog, a elektronikus gazdaság jogi viszonyai - de érintenénk tradicionálisabbnak tekinthető jogterületek aktuális problémáit is.
Beszámoló

Előadók

 • Dr. Gellén Klára fotója

  Dr. Gellén Klára

  egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

 • Dr. Nyakas Levente  fotója

  Dr. Nyakas Levente

  Az AKTI tudományos munkatársa, egyetemi tanársegéd (KGRE ÁJK)

 • Dr. Budai Gergő fotója

  Dr. Budai Gergő

  vezérigazgató-helyettes, Invitel

 • Dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán fotója

  Dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán

  Baker&McKenzie Ügyvédi Iroda

 • Dr. Kovács Anita fotója

  Dr. Kovács Anita

  Gazdasági Versenyhivatal, Hálózatos Ágazatok Irodája vezetője

 • Dr. Kováts Surd fotója

  Dr. Kováts Surd

  irodavezető, Gazdasági Versenyhivatal Pénzügyi Szolgáltatások Irodája

 • Dr. Nagy Csongor István fotója

  Dr. Nagy Csongor István

  egyetemi tanársegéd, SZTE-ÁJK

 • Dr. Remetei Filep Zsuzsanna fotója

  Dr. Remetei Filep Zsuzsanna

  PM Támogatásokat Vizsgáló Iroda

 • Dr. Szilágyi Pál fotója

  Dr. Szilágyi Pál

  PPKE-JÁK, Versenyjogi Kutatóközpont

 • Dr. Tóth András fotója

  Dr. Tóth András

  GVH elnökhelyettes, a Versenytanács elnöke

 • Dr. Tóth Tihamér fotója

  Dr. Tóth Tihamér

  egyetemi docens PPKE-JÁK, a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának volt elnöke

 • Inotai G. András fotója

  Inotai G. András

  stratégiai koordinátor, Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatósága

 • Dr. Goda Mark fotója

  Dr. Goda Mark

  munkajogász

 • Dr. Boóc Ádám PhD fotója

  Dr. Boóc Ádám PhD

  ügyvéd, egyetemi docens

 • Dr. Éless Tamás fotója

  Dr. Éless Tamás

  ügyvéd, Oppenheim Ügyvédi Iroda

 • Dr. Faludi Zoltán fotója

  Dr. Faludi Zoltán

  ügyvéd, a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda irodavezető partnere, az Energetikai Állandó Választottbíróság elnöke

 • Dr. Kovács Kázmér fotója

  Dr. Kovács Kázmér

  ügyvéd, Kovács Kázmér Ügyvédi Iroda vezetője, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökhelyettese

 • Dr. Kraudi Adrienne fotója

  Dr. Kraudi Adrienne

  ügyvéd, Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda

 • Dr. Lukács Józsefné fotója

  Dr. Lukács Józsefné

  titkárságvezető, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság, választottbíró, Energetikai Állandó Választottbíróság

 • Sáriné Dr. Simkó Ágnes fotója

  Sáriné Dr. Simkó Ágnes

  az új Polgári Törvénykönyv volt miniszteri biztosa, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Polgári Jogi Kodifikációs és Nemzetközi Magánjogi Főosztálya volt vezetője

 • Beer Gábor fotója

  Beer Gábor

  partner, Adóosztály, KPMG Tanácsadó Kft.

 • Dr. Czike Gábor fotója

  Dr. Czike Gábor

  partner, ingatlancsoport vezető, CMS Cameron McKenna LLP

 • Dr. Szécsényi László fotója

  Dr. Szécsényi László

  ügyvéd, Szécsényi és Társai Ügyvédi Társulás

 • Dr. Balázs Tamás fotója

  Dr. Balázs Tamás

  ügyvéd, egyetemi adjunktus, Balázs & Holló Ügyvédi Iroda

 • Dr. Juhász Csaba fotója

  Dr. Juhász Csaba

  bíró, Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégium

 • Dr. Bék Ágnes fotója

  Dr. Bék Ágnes

  a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének elnöke

 • Dr. Izsák Orsolya fotója

  Dr. Izsák Orsolya

  ügyvéd, ingatlanjogász, Dr. Izsák Orsolya Ügyvédi Iroda

 • Dr. Kőszegi Gábor fotója

  Dr. Kőszegi Gábor

  ingatlanjogász, a Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal volt vezetője

 • Dr. Asbóth-Hermányi Lőrinc fotója

  Dr. Asbóth-Hermányi Lőrinc

  közjegyzőhelyettes, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) jogi tudományos tanácsadója

 • Dr. Kiss Daisy fotója

  Dr. Kiss Daisy

  ügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara titkára

 • Mészáros Nóra fotója

  Mészáros Nóra

  Cégírnok/eGov FMH projektvezető, eGov Kft.

 • Dr. Guba Zoltán fotója

  Dr. Guba Zoltán

  ügyvéd, akkreditált közbeszerzési tanácsadó, a Miskolci Egyetem Kereskedelmi Jogi Tanszék meghívott oktatója

 • Dr. Tausz Péter fotója

  Dr. Tausz Péter

  a Transparency International Magyarország szakértője

 • Dr. Frech Ágnes fotója

  Dr. Frech Ágnes

  kollégiumvezető, Fővárosi Bíróság Büntető Kollégium

 • Dr. Tóth Mihály fotója

  Dr. Tóth Mihály

  büntetőjogász, egyetemi tanár, a PTE ÁJK büntetőjogi tanszékének vezetője, a Magyar Jogász Egylet büntető­ jogi szakosztályának titkára, a Magyar Büntetőjogi Társaság elnöke

 • Dr. Andrási Dorottya fotója

  Dr. Andrási Dorottya

  egyetemi docens, PPKE JÁK

 • Dr. Szepesi Dóra fotója

  Dr. Szepesi Dóra

  ügyvéd, okl.m.közg., igazságügyi adó- és járulék szakértő, a valamikori APEH Bűnügyi Igazgatóságának Jogi, Személyügyi és Nemzetközi Főosztályának Főosztályvezetője

 • Pénzely Márta fotója

  Pénzely Márta

  a Pénzügyminisztérium ÁFA Fõosztály volt Főosztályvezetõje

 • Dr. Szabó Tibor fotója

  Dr. Szabó Tibor

  ügyvéd, adószakértő, az Önadozó című folyóirat és az Adónet.hu főszerkesztője

 • Dr. Szilágyi Károly fotója

  Dr. Szilágyi Károly

  ügyvéd, Szilágyi Ügyvédi Iroda, Pécs

 • Tóth Tihamér fotója

  Tóth Tihamér

  az Essence Marketing stratégiai tanácsadója

 • Dr. Baranovszky György fotója

  Dr. Baranovszky György

  ügyvezető elnök, Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

 • Dr. Eitmann Norbert fotója

  Dr. Eitmann Norbert

  ügyvezető elnök, Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület

 • Dr. Horváth György fotója

  Dr. Horváth György

  a Fogyasztóvédők Országos Egyesületének (FOE) elnöke

 • Dr. Kispál Edit fotója

  Dr. Kispál Edit

  Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

 • Dr. Máté Igor fotója

  Dr. Máté Igor

  ügyvéd, Máté Igor Ügyvédi Iroda

 • Dr. Dósa Imre fotója

  Dr. Dósa Imre

  bankbiztonsági, adatvédelmi vezető

 • Dr. Bodolai László fotója

  Dr. Bodolai László

  ügyvéd

 • Dr. Pataki Árpád fotója

  Dr. Pataki Árpád

  bíró, Kúria

 • Dr. Szőke Gergely László fotója

  Dr. Szőke Gergely László

  tudományos munkatárs, PTE ÁJK

 • Dr. Lázár József fotója

  Dr. Lázár József

  osztályvezető, APEH Nyugat-dunántúli Regionális Főigazgatósága, Tájékoztatási és Koordinációs Osztály

 • Dr. Zemlényi Andrea fotója

  Dr. Zemlényi Andrea

  osztályvezető, APEH Nyugat-dunántúli Regionális Főigazgatóság, Törvényességi és Felülellenőrzési Osztály

 • Dr. Princzinger Péter fotója

  Dr. Princzinger Péter

  ügyvéd, az Oktatási Hivatal elnöke, a Jogi Fórum sportjogi rovatának vezetője

 • Dr. Galajda Ágnes fotója

  Dr. Galajda Ágnes

  tanácselnök, Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium

 • Dr. Győrffy Zsuzsanna fotója

  Dr. Győrffy Zsuzsanna

  jogi referens, Országgyűlési Biztos Hivatala

 • Dr. Illés Blanka fotója

  Dr. Illés Blanka

  ügyvéd

 • Dr. Katonáné Dr. Pehr Erika fotója

  Dr. Katonáné Dr. Pehr Erika

  címzetes egyetemi docens, PTE ÁJK

 • Dr. Szeibert Orsolya PhD. fotója

  Dr. Szeibert Orsolya PhD.

  egyetemi adjunktus, ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék

 • Dr. jur. Dr. med. Hantos Ádám fotója

  Dr. jur. Dr. med. Hantos Ádám

  ügyvéd, Simonfay & Partners Ügyvédi Iroda

 • Dr. Kozma Tamás fotója

  Dr. Kozma Tamás

  ügyvéd

 • Dr. Nochta Tibor fotója

  Dr. Nochta Tibor

  egyetemi docens, PTE ÁJK Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszékének vezetője, ügyvéd

 • Dr. Bodnár Lilla fotója

  Dr. Bodnár Lilla

  ügyvéd, a Lex HR-Munkajog című folyóirat munkajogi szakértője

 • Dr. Süle Ákos fotója

  Dr. Süle Ákos

  ügyvéd, Süle Ügyvédi Iroda

 • Dr. Jóri András fotója

  Dr. Jóri András

  adatvédelmi biztos, a Jogi Fórum adatvédelmi rovatának vezetője

 • Dr. Polyák Gábor fotója

  Dr. Polyák Gábor

  egyetemi adjunktus (PTE ÁJK), az Infokommunikáció és Jog folyóirat főszerkesztője, a Jogi Fórum médiajogi rovatvezetője

 • Dr. Grád András fotója

  Dr. Grád András

  ügyvéd, egyetemi tanár (ELTE), pszichológus

 • Dr. Jambrik Gergely fotója

  Dr. Jambrik Gergely

  ügyvéd, a .hu domain Tanácsadó Testület tagja

 • Dr. Bártfai Zsolt fotója

  Dr. Bártfai Zsolt

  főosztályvezető helyettes, Adatvédelmi Biztos Hivatala

 • Dr. Görög Márta fotója

  Dr. Görög Márta

  egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem

 • Dr. Wallacher Lajos fotója

  Dr. Wallacher Lajos

  ügyvéd (Squire, Sanders & Dempsey (US) LLP), a GVH volt alelnöke

 • Dr. Lőrincz Anikó fotója

  Dr. Lőrincz Anikó

  vállalati jogtanácsos, Procter & Gamble

 • Dr. Polefkó Patrik fotója

  Dr. Polefkó Patrik

  infokommunikációs szakjogász, Koppányi és Tényi Ügyvédi Iroda

 • Marits István fotója

  Marits István

  igazságügyi szoftver szakértő

 • Dr. Gárdos Péter fotója

  Dr. Gárdos Péter

  ügyvéd (Gárdos, Füredi, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda)

 • Dr. Wellmann György fotója

  Dr. Wellmann György

  a Kúria Polgári Kollégiumának vezetője

 • Dr. Kónya István fotója

  Dr. Kónya István

  a Kúria elnökhelyettese és Büntető Kollégiumának vezetője

 • Dr. Magyar György fotója

  Dr. Magyar György

  ügyvéd

 • Dr. Kothencz Éva fotója

  Dr. Kothencz Éva

  közbeszerzési szakértő, társasági szakjogász, a Közbeszerzések Tanácsa korábbi jogi főosztályvezetője

 • Bartha Katalin fotója

  Bartha Katalin

  okleveles adószakértő, igazságügyi adószakértő

 • dr. Korossy Csaba fotója

  dr. Korossy Csaba

  osztályvezető, NAV Központi Hivatal, Ellenőrzési Főosztály

 • Juhász Márta fotója

  Juhász Márta

  okleveles adószakértő

 • Dr. Lábady Tamás fotója

  Dr. Lábady Tamás

  volt alkotmánybíró, egyetemi docens (PPKE ÁJK)

 • Balogh Attila fotója

  Balogh Attila

  ÉMI Nonprofit Kft. projektkoordinátor, okleveles építészmérnök, építőipari igazságügyi szakmérnök, műszaki ellenőr

 • Dr. Papp Ferenc fotója

  Dr. Papp Ferenc

  jogász szakmai főtanácsadó, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 • Gyurácz Németh Iván fotója

  Gyurácz Németh Iván

  partner, az M27 ABSOLVO Consulting külpiacra lépési üzletágának vezetője

 • Kárpáti József fotója

  Kárpáti József

  ÉVOSZ Könnyűszerkezetépítő Szakmai Tagozat elnök

 • Dr. Szeibert Orsolya PhD fotója

  Dr. Szeibert Orsolya PhD

  egyetemi adjunktus, ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék

 • Dr. Tóth Ádám fotója

  Dr. Tóth Ádám

  közjegyző, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke

 • dr. Németh Gabriella fotója

  dr. Németh Gabriella

  ügyvéd, dr. Németh & dr. Haraszti Ügyvédi Iroda

 • Dr. Tóth Tamás fotója

  Dr. Tóth Tamás

  personal brand szakértő, Personal Brand Institute Kft.

 • Dr. Reviczky Renáta fotója

  Dr. Reviczky Renáta

  közjegyzőhelyettes, Dr. Tóth Ádám Közjegyzői Iroda

 • Dr. Ábrahám László fotója

  Dr. Ábrahám László

  ügyvéd

 • Dr. Decastello Alice Ph.D fotója

  Dr. Decastello Alice Ph.D

  címzetes egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, a Mediáció az egészségügyben című könyv szerzője

 • Dr. Kovácsy Zsombor fotója

  Dr. Kovácsy Zsombor

  ügyvéd, az Egészségbiztosítási Felügyelet első elnöke, volt egészségügyi szakállamtitikár

 • Dr. Novák Krisztina fotója

  Dr. Novák Krisztina

  főigazgató, Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

 • Dr. Bodzási Balázs fotója

  Dr. Bodzási Balázs

  igazságügyi és magánjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár, Igazságügyi Minisztérium

 • Czöndör Szabolcs fotója

  Czöndör Szabolcs

  főosztályvezető, NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatóság (KAIG), Ellenőrzést Támogató Főosztály

 • Dr. Ormós Zoltán fotója

  Dr. Ormós Zoltán

  ügyvéd (Ormós Ügyvédi Iroda), internetjogász, a Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület elnöke

 • Dr. Cserni János fotója

  Dr. Cserni János

  bíró, Fővárosi Törvényszék

 • Dr. Fejes Gábor fotója

  Dr. Fejes Gábor

  ügyvéd, partner - Oppenheim Ügyvédi Iroda

 • Dr. Horányi Márton fotója

  Dr. Horányi Márton

  ügyvéd, partner - Baker & McKenzie

 • Dr. Horváth András fotója

  Dr. Horváth András

  ügyvéd - Baker & McKenzie

 • Dr. Gera Dániel fotója

  Dr. Gera Dániel

  ügyvéd, Schoenherr Hetényi Ügyvédi Iroda

 • Dr. habil. Kun Attila Ph.D. fotója

  Dr. habil. Kun Attila Ph.D.

  tv.egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem; egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar; ügyvéd, Ferencz, Fodor T., Kun & Partners Ügyvédi Társulás

 • Dr. Bencsik András Ph.D. fotója

  Dr. Bencsik András Ph.D.

  egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar

 • Dr. Muraközy Balázs fotója

  Dr. Muraközy Balázs

  MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet -tudományos főmunkatárs; "Lendület" Vállalati Stratégia és Versenyképesség csoport - vezető

 • Keszthelyi Nikoletta fotója

  Keszthelyi Nikoletta

  fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár

 • Dr. Bende Máté fotója

  Dr. Bende Máté

  cégvezető partner, Pro/Lawyer Consulting

Ügyfélszolgálat: 06 72 534 410 • Fax: 06 1 700 2549 • Email: iroda@jogiforum.hu • iStream.hu Kft. (Cg. 02-09-072551)