Szigorodik az adatvédelem

Az információs önrendelkezésről szóló törvény elmélete és gyakorlata

2012. január elsején lép hatályba a jelenlegi adatvédelmi törvényt leváltó új jogszabály, amely megváltoztatja az adatvédelmi jog jelenlegi rendszerét. Az elméleti kérdések és az európai jogi környezethez való viszony bemutatása mellett konferenciánk fő célja az adatkezelők számára érzékelhető gyakorlati változások bemutatása, hiszen a törvény határidőhöz kötött kötelezettségeket ró a jogalkalmazókra és az adatkezelőkre egyaránt.

A Jogi Fórum 2011. október 14. napján megrendezésre kerülő rendezvényére meghívta a terület neves képviselőit, szakértőit. Konferenciánkon előadónkként üdvözölhetjük Dr. Jóri András, adatvédelmi biztost. További előadóink az adatvédelem világában jártas elméleti, illetve gyakorlati szakemberek.

A konferencia során alábbi témákkal foglalkoznak előadóink:

 • Tévhitek az adatvédelemmel kapcsolatban;
 • Információs önrendelkezési jog és adatvédelem, az adatvédelmi jog generációi, történeti előzmények; az európai unió irányelve;
 • Milyen adatkezelés nem tartozik jogi szabályozás hatálya alá;
 • Az érintettek jogai, a hozzájárulás érvényessége;
 • A jogszerű adatkezelés feltételei: jogszabályon illetőleg hozzájáruláson alapuló adatkezelés;
 • Adatvédelmi nyilvántartás (díjköteles a bejelentés);
 • Hatóságok és szankciók;
 • Nemzeti Adatvédelmi Hatóság.

Időpont:

2011. október 14., péntek

Helyszín:

Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér, 1067 Budapest, Eötvös u.10.

Ár:

24 900 Ft + áfa

Kedvezmények:

joghallgató | ügyvédjelölt

Regisztrációs lap:

Itt letölthető, nyomtatható, faxolható

A konferencia részletes programja:

9.30 - 10.00
Regisztráció

10.00 - 10.45
Elméleti bevezető: az új törvény az európai adatvédelmi irányelv viszonya , a jogfolytonosság kérdései
Dr. Majtényi László
volt adatvédelmi biztos, az EKINT elnöke

10.45 - 11.30
Változások az adatvédelem fogalmi rendszerében és alapelveiben, ennek gyakorlati következményei
Dr. Jóri András
adatvédelmi biztos, a Jogi Fórum adatvédelmi rovatának vezetője

11.30 - 12.30
Ebéd

12.30 - 13.15
A fogyasztók magánszférájának reklámjogi védelme, agresszív kereskedelmi gyakorlatok, direkt marketing, spamming
Dr. Wallacher Lajos
ügyvéd (Squire, Sanders & Dempsey (US) LLP), a GVH volt alelnöke

 • Az európai uniós jogi háttér.
 • A magyar szabályozás rendszere, a különböző jogterületekez tartozó normák egymáshoz való viszonya.
 • Kéretlen reklámok és adatvédelem.
 • Az agresszív kereskedelmi gyakorlatok tilalmának joggyakorlata.

13.15-14.00
Hogyan kezeljük helyesen a személyes adatokat a HR-en?
Nagy Andrea
Vodafone Magyarország

14.00 - 14.20
Szünet

14.20 - 15.05
Az új hatóság hatásköre és szankciói: határidők és kötelezettségek az adatkezelőkre nézve, a hatóság határozatai elleni jogorvoslati lehetőségek
Dr. Soós Andrea Klára
ügyvéd

 • Szabályozási modellek (nemzetközi kitekintés).
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jogállása és szervezeti felépítése. A hatóság költségvetése.
 • A hatóság eljárásai („előzetes eljárás”, bejelentés, adatvédelmi hatósági eljárás, titokfelügyeleti hatósági eljárás, különleges eljárások, a hatóság által indított per).
 • Szankciórendszer, egyéb eljárások.

15.05 - 15.50
Az adatvédelmi nyilvántartás új kérdései, gyakorlati nehézségei, a közigazgatási szerv hallgatása
Dr. Bártfai Zsolt
főosztályvezető helyettes, Adatvédelmi Biztos Hivatala

15.50-16.05
Szünet

16.05-16.50
Az új törvény hatása a magánszemélyekre, személyhez fűződő jogok védelme
Dr. Görög Márta
egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem

 • A személyiségi jog legújabb fellendülése, a személyiségvédelem újabb tendenciái.
 • A magánszféra védelme és a magánjogi jogalkotás, jogalkalmazási gyakorlat.
 • Adatvédelem a személyiségi jogi jogkövetkezmények szemszögéből.

Beszámolók

Ügyfélszolgálat: 06 72 534 410 • Fax: 06 1 700 2549 • Email: iroda@jogiforum.hu • iStream.hu Kft. (Cg. 02-09-072551)