Egyéves az új Polgári Perrendtartás

Lehetőségeket vagy akadályokat teremt az új törvény? Szakértő előadóink segítenek kiigazodni az új rendelkezések útvesztőiben.

http://konferencia.jogiforum.hu/egyeves_az_uj_polgari_perrendtartas

2018. január 1. napján hatályba lépett az új Polgári Perrendtartás. Az új törvény több mint fél évszázad után reformálta meg a korábbi jogszabályt, így hozva a joggyakorlat számára jelentős újításokat. Az új jogszabály a bizonyítási eljárás szabályait alapjaiban változtatta meg.

Dr. Éless Tamás, az Oppenheim Ügyvédi Iroda ügyvédje, a Polgári Perjogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság volt tagja a perindítás nehézségeit mutatja be előadásában, melyekkel ügyvédként nap, mint nap találkozhatnak a rendezvény résztvevői.

Dr. Parlagi Mátyás, a Fővárosi Törvényszék kollégiumvezető-helyettese részletes elemzésében ismerteti a megváltozott szabályokat és a felmerülő gyakorlati kérdéseket. Előadásában kitér a hatályba lépés óta eltelt időszakban született állásfoglalásokra is.

Kiemelt témaként szerepel februári konferenciánkon az osztott perszerkezet lényege és "veszélyei, az eljárás gyorsítása mint kodifikációs cél: az ezt elősegítő és gátló szabályok, a kötelező jogi képviselet, mint hatalmas felelősség. De szó esik majd a perindítás nehézségeiről is, illetve a bizonyítási indítványokkal szembeni követelményekről és a megújult szakértői bizonyításról.

A rendezvényt a konferencia előadóinak kerekasztal beszélgetése zárja, melyet Dr. Varga István, tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék), ügyvéd, a Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság volt tudományos titkára moderál majd.

Előadóink a jelenlévők részére széleskörű konzultációs lehetőséget biztosítanak.

A részvételi díj tartalmazza az elektronikus szakmai anyagot*, valamint a reggeli frissítőket, pogácsákat és az ebédet.

A programváltozás jogát fenntartjuk.

*Az előadók hozzájárulásának függvényében.

Időpont: 2019. március 20., szerda

Ár: 27 900 Ft + áfa

Helyszín: Benczúr Ház, 1068 Budapest, Benczúr u. 27.

A konferencia részletes programja:

9.15 Regisztráció

9.45-10.45 Perindítási viszontagságok ügyvédi szemmel

Dr. Éless Tamás

ügyvéd, Oppenheim Ügyvédi Iroda, címzetes egyetemi tanár (ELTE), a Polgári Perjogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság volt tagja

10.45-11.00 Kávészünet

11.00-12.00 Bírói tapasztalatok - az elmúlt egy év gyakorlata I.

Dr. Parlagi Mátyás

a Fővárosi Törvényszék kollégiumvezető-helyettese

12.00-12.30 Ebédszünet

12.30-13.30 Bírói tapasztalatok - az elmúlt egy év gyakorlata II.

Dr. Parlagi Mátyás

a Fővárosi Törvényszék kollégiumvezető-helyettese

13.30-13.45 Kávészünet

13.45-14.45 Kerekasztal beszélgetés Dr. Varga István, tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék), ügyvéd, a Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság volt tudományos titkára moderálásával