Kártérítés az egészségügyben - Orvosi műhibaperek és egészségügyi mediáció

A jogalkalmazás aktuális kérdései, változások az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépésével

Szaporodnak az orvosi műhibaperek. Egyes becslések szerint Magyarországon évente 400-500 kártérítési per indul orvosi műhibákkal kapcsolatban. A Jogi Fórum 2014. szeptember 11-dikei Szakmai Napján az orvosi „műhibákkal” kapcsolatos perek sajátosságaira, problematikájára, aktualitásaira kíván rávilágítani, mind a károsultak, mind az orvosok, mind pedig az egészségügyi intézmények szemszögéből. A konferencián neves, a jogalkalmazásban jártas szakértő előadók elemzik a betegjogok, az orvosi felelősség kérdéskörét, vaslamint az orvosi kártérítési- és büntetőperek jogi szabályozását és gyakorlati lefolyását. Az egészségügben a műhibaperek alternatíváját jelentő mediáció jogintézménye is terítékre kerül. A jogalkalmazás napi kérdései mellett szó lesz arról is, hogy az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépésével milyen változások várhatóak az egészségügyi kártérítés területén.

Az előadók szélekörű konzultációs lehetőséget biztosítanak a hallgatóság részére.

A részvételi díj tartalmazza az elektronikus szakmai anyagot, reggeli frissítőket, szendvicsebédet.

Időpont:

2014. szeptember 11., csütörtök

Helyszín:

Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér, 1067 Budapest Eötvös utca 10.

Ár:

24 900 Ft + áfa

Kedvezmények:

joghallgató | ügyvédjelölt

Regisztrációs lap:

Itt letölthető, nyomtatható, faxolható

A konferencia részletes programja:

9.00-9.30

9.30-10.30
Kártérítés az egészségügyben - Aktuális helyzetkép bírói nézőpontból
Hidvéginé Dr. Adorján Lívia
bíró, tanácselnök, Szolnoki Törvényszék, a Műhibaperek és kártérítési perek az egészségügyben című könyv szerzője

 • Az orvosi felelősség alapkérdései
 • Az orvos-beteg jogviszonyt
 • A kártérítési perek indításának motivációi
 • A kártérítés szempontjai és mértéke
 • A bírói gyakorlat
 • Konzultációs lehetőség

10.30-10.35

10.35-11.25
Műhibán innen és túl – kártérítés az egészségügyben
Dr. Kovácsy Zsombor
ügyvéd, az Egészségbiztosítási Felügyelet első elnöke, volt egészségügyi szakállamtitikár

 • Az egészségügyben előforduló fontosabb jogsértések
 • A panaszok kialakulása és kezelése
 • Károk és sérelmek; kártérítés és sérelemdíj
 • Jellemző bizonyítási szempontok, vitapontok
 • Jogesetek
 • Konzultációs lehetőség

11.25-11.30

11.30-12.10
Egészségügyi szolgáltatás és szakmai felelősség
Dr. Simon Tamás
ügyvéd, biztosítási és egészségügyi szakjogász

Az egészségügyi szolgáltatás és büntetőjogi felelősség kapcsolata, az egészségügyi szolgáltatók és orvosok büntetőjogi felelősségre vonása

12.10-13.00

13.00-13.40
Betegjogok és jogérvényesítés az egészségügyben - A betegjogi képviselők
Dr. Novák Krisztina
főigazgató, Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

Problémák, nehézségek, kérdések a jogérvényesítés során - Az OBDK tapasztalatai

13.40-13.50

13.50-14.20
Kártérítési pereket a károsultak szemszögéből - Aktuális helyzetkép - A média szerepe és hatása a kártérítések vonatkozásában
Dr. Ábrahám László
ügyvéd

14.20-14.25

14.25-15.10
A konfliktusok megoldásának alternatív módja az egészségügyben - Az egyészségügyi mediáció
Dr. Decastello Alice Ph.D
címzetes egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, a Mediáció az egészségügyben című könyv szerzője

 • konfliktusok fajtái kialakulásuk, megoldási formái, az ARD megjelenése
 • az eü. mediáció megjelenése, jogszabályi háttér
 • az eü. mediáció előnyei a bírói eljárással szemben
 • az eü.-i mediáció elterjedése, lehetősége, sajátossága
 • az eü.-i mediációs eljárás elindításának technikai menete
 • eredmények
 • konzultációs lehetőség

Beszámolók

Ügyfélszolgálat: 06 72 534 410 • Fax: 06 1 700 2549 • Email: iroda@jogiforum.hu • iStream.hu Kft. (Cg. 02-09-072551)