Közbeszerzések megújuló szabályozása

Minden, amit az új törvényről tudni érdemes

A Parlament által 2011. július 11-én elfogadott új közbeszerzési törvény 2012. január 1-jétől lép hatályba.

Képzésünk során a közbeszerzésekkel foglalkozó, illetve a közbeszerzésekkel érintett szakemberek számára lehetőséget biztosítunk az új törvény rendszerének és főbb szabályainak elsajátítására, hatékony és gyors áttekintésére.

A rendezvényen az új közbeszerzési törvény rendelkezéseinek és összefüggéseinek átfogó bemutatására háromszor 90 perc terjedelemben, konzultációs lehetőség biztosítása mellett kerül sor.

Ismerje meg az új törvény felépítését, alapelveit, rendszerét, és a részletes szabályokat, konzultáljon szakértő előadóinkkal!

Az új törvény bemutatásával kapcsolatos néhány lényegesebb témakör:

 • az új uniós és nemzeti eljárásrend
 • törvényi célok és alapelvek, az alapelvek megnövekedett szerepe
 • az új összeférhetetlenségi szabályok
 • új alvállalkozói szabályok és az alkalmasság igazolásának átalakítása
 • központosított közbeszerzési formák és a több ajánlatkérő részvételével zajló közbeszerzési eljárások
 • az átalakított kivételek és házon belüli beszerzési szabályok
 • a becsült érték meghatározási szabályok átalakítása: új egybeszámítási szabályok
 • a közzététel, a nyilvánosság és az iratmegőrzési kötelezettség
 • a kiegészítő tájékoztatás és a módosítás új szabályai
 • új érvénytelenségi esetkörök, módosuló eredménytelenségi részletszabályok
 • az eredményhirdetés eltörlése és időpontja meghatározásának új rendszere
 • a szerződéskötési moratórium pontosítása
 • a szerződés-módosítás új szabályai
 • a tartalékkeret biztosításának lehetősége
 • rövidebb fizetési határidők és a közvetlen kifizetés
 • új keretmegállapodásos eljárás
 • változó versenypárbeszéd
 • új egyszerű eljárás
 • változások a jogorvoslati szabályokban
 • a kifizetés szabályai
 • a végrehajtási rendeletekkel szabályozandó új területek
 • közbeszerzések központi ellenőrzése

Időpont:

2011. október 24., hétfő

Helyszín:

Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér, 1067 Budapest, Eötvös u.10.

Ár:

26 900 Ft + áfa

Kedvezmények:

joghallgató | ügyvédjelölt

Regisztrációs lap:

Itt letölthető, nyomtatható, faxolható

A konferencia részletes programja:

9.30 - 10.00
Regisztráció

10.00 - 11.30
Törvényi célok és alapelvek
Dr. Fribiczer Gabriella
hivatalos közbeszerzési tanácsadó, európai jogi szakjogász, dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda

 • Az új törvény szerkezete, felépítése.
 • A kógencia, a törvényi célok és alapelvek az új Kbt.-ben, az alapelvek megnövekedett szerepe.
 • Az új összeférhetetlenségi szabályok.
 • A gazdasági szereplőkre vonatkozó módosított definíciók, új alvállalkozói szabályok és az alkalmasság igazolásának átalakítása.
 • A közös ajánlatkérési és központosított közbeszerzési formák.
 • Új egybeszámítási szabályok.
 • A közzététel, a nyilvánosság és az iratmegőrzési kötelezettség.
 • A közbeszerzési eljárások részletszabályainak átalakítása a bontásig bezárólag.

11.30 - 12.15
Szünet

12.15 - 13.45
A bontás után...
Dr. Vancsura Anita
ügyvéd (Mezei és Vancsura Ügyvédi Iroda), hivatalos közbeszerzési tanácsadó, európai jogi szakjogász

 • A bontást követő eljárási cselekmények változásai.
 • Változó versenypárbeszéd és keretmegállapodásos eljárás.
 • A közbeszerzési szerződések és a szerződésmódosítás új szabályai.

13.45 - 14.05
Szünet

14.05 - 15.35
Egyszerű eljárás, jogorvoslat
Dr. Németh Anita
ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, egyetemi oktató ELTE ÁJK

 • Megváltozott az alanyi és tárgyi hatály.
 • Az egyszerű eljárás szabályainak ismertetése.
 • A jogorvoslatról.

Beszámolók

Ügyfélszolgálat: 06 72 534 410 • Fax: 06 1 700 2549 • Email: iroda@jogiforum.hu • iStream.hu Kft. (Cg. 02-09-072551)