A közbeszerzési törvény 2014. márciusi módosításai és a 2014-es közbeszerzési irányelvek újdonságai

Új szabályok, új jogintézmények, gyakorlati problémákkal kapcsolatos hivatalos álláspontok

A 2013. júliusi módosításokat követően most az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépése miatt vált szükségszerűvé a közbeszerzési szabályok pontosítása, mely egyben alkalmat adott az elmúlt időszak jogalkalmazási problémáinak – például a hiánypótlási szabályokkal kapcsolatos anomáliáknak – a törvényben való korrigálására. A Kbt. módosítással szinte egy időben lépnek hatályba az új uniós közbeszerzési irányelvek, melyek érdemi változásokat hoznak a közbeszerzési eljárások gyakorlati lebonyolítása körében. A közbeszerzések szereplőinek meg kell ismerkedniük az olyan új jogintézményekkel, mint az online közbeszerzés, a MEAT kritériumok, az életciklus költség, vagy az egységes európai közbeszerzési irat.

A Jogi Fórum 2014. április 10-dikei konferenciáján Dr. Guba Zoltán ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelmi Jogi Tanszék meghívott oktatója mutatja be a közbeszerzési szabályok módosításait, az irányelvek újdonságait, ezentúl az elmúlt időszak jelentősebb gyakorlati problémáival kapcsolatos hivatalos álláspontokat ismerteti, konzultációs lehetőséget biztosítva a résztvevőknek.

A részvételi díj tartalmazza az elektronikus szakmai anyagot, reggeli frissítőket, aprósüteményt.

Időpont:

2014. április 10., csütörtök

Helyszín:

Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér, 1067 Budapest Eötvös utca 10.

Ár:

15 000 Ft + áfa

Kedvezmények:

joghallgató | ügyvédjelölt

Regisztrációs lap:

Itt letölthető, nyomtatható, faxolható

A konferencia részletes programja:

9.30-10.00

10.00-10.50
A Kbt. 2014. márciusi módosításai, a 2014-es Európai Uniós közbeszerzési irányelvek újításai
Dr. Guba Zoltán
ügyvéd, akkreditált közbeszerzési tanácsadó, a Miskolci Egyetem Kereskedelmi Jogi Tanszék meghívott oktatója

A Kbt. 2014. márciusi módosításai

 • A Kbt és az új Ptk kapcsolata
 • A hiánypótlás ismét változó szabályai (módosítási, javítási lehetőség a tételes költségvetésben)
 • A becsatolandó dokumentumokkal kapcsolatos követelmények változásai
 • Új kizáró okok a Kbt-ben, a kizáró okok igazolása
 • A becsült érték ismertetésének új szabályai
 • A szerződéskötési kötelezettség szabályainak pontosítása
 • A biztosítékok új szabályai, ezek és a szerződést megerősítő biztosítékok kapcsolata

A 2014-es Európai Uniós közbeszerzési irányelvek újításai

 • Innovációs partnerség
 • Online közbeszerzés
 • Gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat (MEAT kritériumok)
 • A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás önálló vizsgálatának tiltása
 • Életciklus költség (whole life cost)
 • Egységes európai közbeszerzési irat
 • A kizárás kérdéskörének új megközelítése
 • Részekre bontás, növekvő döntési jogkör
 • Alternatív ajánlattétel ösztönzése
 • Határokon átnyúló közös közbeszerzés
 • A gazdasági alkalmasság új szempontjai
 • Ajánlattételi határidők, rendkívüli sürgősség

10.50-11.00

11.00-11.50
A Közbeszerzési Hatóság, az NFM és az EUTAF vitás kérdésekkel kapcsolatos közös jogértelmezései
Dr. Guba Zoltán
ügyvéd, akkreditált közbeszerzési tanácsadó, a Miskolci Egyetem Kereskedelmi Jogi Tanszék meghívott oktatója

 • A bankgarancia okirat eredetisége
 • Végül is kérhető, vagy sem ellenérték a dokumentáció megküldéséért?
 • A hiánypótlási határidő meghosszabbításának kérdésköre
 • A rendkívüli sürgősség értelmezése
 • A benyújtott ajánlatok tárgyalást megelőző vizsgálatával kapcsolatos dokumentációs kötelezettség; szükséges-e bírálóbizottsági ülés tartása?
 • Az együttes megfelelés értelmezése a gazdasági pénzügyi alkalmasság körében
 • A likviditási mutatók használhatósága
 • A projekttársaság létrehozásának megkövetelése, lehetővé tétele, kizárása
 • A piacra lépő vállalkozások alkalmasságának igazolása
 • Munkajogviszony elvárhatósága a rendelkezésre álló szakemberek esetén?

11.50-12.10

Konzultációs lehetőség, kérdések, válaszok, észrevételek.

Beszámolók

Ügyfélszolgálat: 06 72 534 410 • Fax: 06 1 700 2549 • Email: iroda@jogiforum.hu • iStream.hu Kft. (Cg. 02-09-072551)