A közbeszerzési törvény 2014. márciusi módosításai és a 2014-es közbeszerzési irányelvek újdonságai

Új szabályok, új jogintézmények, gyakorlati problémákkal kapcsolatos hivatalos álláspontok

http://konferencia.jogiforum.hu/kozbeszerzes_2014_marcius

A 2013. júliusi módosításokat követően most az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépése miatt vált szükségszerűvé a közbeszerzési szabályok pontosítása, mely egyben alkalmat adott az elmúlt időszak jogalkalmazási problémáinak – például a hiánypótlási szabályokkal kapcsolatos anomáliáknak – a törvényben való korrigálására. A Kbt. módosítással szinte egy időben lépnek hatályba az új uniós közbeszerzési irányelvek, melyek érdemi változásokat hoznak a közbeszerzési eljárások gyakorlati lebonyolítása körében. A közbeszerzések szereplőinek meg kell ismerkedniük az olyan új jogintézményekkel, mint az online közbeszerzés, a MEAT kritériumok, az életciklus költség, vagy az egységes európai közbeszerzési irat.

A Jogi Fórum 2014. április 10-dikei konferenciáján Dr. Guba Zoltán ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelmi Jogi Tanszék meghívott oktatója mutatja be a közbeszerzési szabályok módosításait, az irányelvek újdonságait, ezentúl az elmúlt időszak jelentősebb gyakorlati problémáival kapcsolatos hivatalos álláspontokat ismerteti, konzultációs lehetőséget biztosítva a résztvevőknek.

A részvételi díj tartalmazza az elektronikus szakmai anyagot, reggeli frissítőket, aprósüteményt.

Időpont: 2014. április 10., csütörtök

Ár: 15 000 Ft + áfa

Helyszín: Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér, 1067 Budapest Eötvös utca 10.

A konferencia részletes programja:

9.30-10.00

10.00-10.50 A Kbt. 2014. márciusi módosításai, a 2014-es Európai Uniós közbeszerzési irányelvek újításai

Dr. Guba Zoltán

ügyvéd, akkreditált közbeszerzési tanácsadó, a Miskolci Egyetem Kereskedelmi Jogi Tanszék meghívott oktatója

A Kbt. 2014. márciusi módosításai

A 2014-es Európai Uniós közbeszerzési irányelvek újításai

10.50-11.00

11.00-11.50 A Közbeszerzési Hatóság, az NFM és az EUTAF vitás kérdésekkel kapcsolatos közös jogértelmezései

Dr. Guba Zoltán

ügyvéd, akkreditált közbeszerzési tanácsadó, a Miskolci Egyetem Kereskedelmi Jogi Tanszék meghívott oktatója

11.50-12.10

Konzultációs lehetőség, kérdések, válaszok, észrevételek.