Közbeszerzési aktualitások

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 2010. júliusban elfogadott módosításai

2010. szeptember 15. napjától jelentősen módosul a közbeszerzési törvény. Az egybeszámítási szabályok módosítása, a biztosítékok rendszerének új előírásai, az összeférhetetlenségi előírások pontosítása, az ajánlatokra vonatkozó formai előírások egységesítése, a hiánypótlás és az érvénytelenségi okok új rendszerének alkalmazása, a jogorvoslati szabályok és határidők módosulása – egyebek mellett ezeket tartalmazza a közbeszerzésekről szóló törvény módosítása, amelyet 2010. július 22-én fogadott el az Országgyűlés. Az új szabályozásnak köszönhetően várhatóan egyszerűbbé, átláthatóbbá, gyorsabbá és olcsóbbá válnak a közbeszerzések.

A Jogi Fórum 2010. szeptember 28-ai rendezvényén a közbeszerzések elméletében és gyakorlatában egyaránt jártas szakemberek részletesen beszámolnak a közbeszerzés új szabályairól, elemezve a módosított jogszabály legproblémásabb rendelkezéseit.

Az előadók a jelenlévők részére széleskörű konzultációs lehetőséget biztosítanak.

Időpont:

2010. szeptember 28., kedd

Helyszín:

Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.

Ár:

21 900 Ft + áfa

Kedvezmények:

joghallgató | ügyvédjelölt

Regisztrációs lap:

Itt letölthető, nyomtatható, faxolható

A konferencia részletes programja:

8.30-9.00
Regisztráció

9.00-10.00
A közbeszerzési szabályok egyes aktuális változásai
Dr. Fribiczer Gabriella
hivatalos közbeszerzési tanácsadó, európai jogi szakjogász, dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda

 • a becsült érték fogalmának és az egybeszámítási szabályok változása,
 • az összeférhetetlenségi szabályok módosulása,
 • a tanácsadók bevonására vonatkozó előírások módosulása és a kötelező hirdetményellenőrzés eltörlése,
 • szignalizáció a GVH irányába,
 • az ajánlattevő, az erőforrást nyújtó szervezet és az alvállalkozó fogalmának, továbbá az alkalmasság-igazolás szabályainak változása,
 • a többszörös megjelenés tilalmának módosítása,
 • a kötelező részajánlattételre vonatkozó előírások változása,
 • a teljesítési és jólteljesítési, továbbá az egyéb biztosítékra vonatkozó új rendelkezések,
 • az előzetes vitarendezés szabályainak módosulása,
 • a szerződéskötési moratórium változása,
 • a jogorvoslati határidők módosulása.

10.00-10.10
Szünet

10.10-11.00
Korrupciós kockázatok a közbeszerzésben az új módosítások tükrében
Dr. Tausz Péter
a Transparency International Magyarország szakértője

A Transparency International (TI) állásfoglalása a legújabb Kbt. módosításokról és a vonatkozó átláthatósági követelményekről. Tausz Péter a hazai közbeszerzés szervezeti hátterét vizsgáló kutatás tapasztalatait is érinti az előadásában, illetve bemutatja a korrupció-ellenes szervezet elvárásait egy készülő, új közbeszerzési törvénnyel kapcsolatban.

11.00-11.30
Szünet

11.30-12.30
A 2010. szeptember 15. napján hatályba lépő Kbt. módosításokról
Dr. Guba Zoltán
ügyvéd, akkreditált közbeszerzési tanácsadó, a Miskolci Egyetem Kereskedelmi Jogi Tanszék meghívott oktatója

 • az ajánlati felhívás és a dokumentáció ellentmondásainak kezelése,
 • a kizáró okok igazolásának új szabályai közösségi és egyszerű eljárásrendben,
 • az alkalmasság igazolásának új szabályai,
 • az ajánlatokra vonatkozó formai előírások egységesítése,
 • a hiánypótlásra vonatkozó új szabályok alkalmazása, a hiánypótlás korlátai,
 • a kirívóan alacsony ellenszolgáltatásra vonatkozó új, egzakt előírások,
 • az érvénytelenségi okok új rendszerének értelmezése, alkalmazása,
 • az egyszerű eljárásra vonatkozó új szabályok gyakorlati alkalmazása.

Beszámolók

Ügyfélszolgálat: 06 72 534 410 • Fax: 06 1 700 2549 • Email: iroda@jogiforum.hu • iStream.hu Kft. (Cg. 02-09-072551)