A médiajog aktuális kérdései

Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv - Versenyképessé tehető-e a hazai médiaszabályozás

Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvet minden tagállam köteles legkésőbb ez év decemberéig saját jogrendszerébe átültetni. Az irányelv az on demand szolgáltatások szabályozásában, a határokon átnyúló médiaszolgáltatások szabályozásában, a reklám és egyéb médiafinanszírozási formák szabályozásában olyan változásokat hoz, amelyek a hazai médiapiac működését is jelentősen befolyásolják.

A Jogi Fórum által 2009. október 29-én megrendezésre kerülő konferencia résztvevői megismerhetik az irányelv legfontosabb intézményeit, az implementációval kapcsolatos tagállami, médiapolitikai mozgásteret. Önálló előadás foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a hazai jogalkalmazó szerveknek milyen mozgástere és milyen kötelezettségei vannak az irányelv közvetlen alkalmazásával kapcsolatban, abban a valószínű esetben, ha a hazai implementáció ebben az évben nem valósul meg. Egy további előadás azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy versenyképessé tehető-e a hazai médiaszabályozás, megállítható-e a műsorszolgáltatók áttelepülése más tagállamokba. A konferencia az on demand szolgáltatások piaci és szabályozási helyzetéről szóló kerekasztal-beszélgetés zárja. Az előadók széleskörű konzultációs lehetőséget biztosítanak a jelenlévők részére.

Időpont:

2009. október 29., csütörtök

Helyszín:

Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.

Ár:

28 500 Ft + áfa

Kedvezmények:

joghallgató | ügyvédjelölt

Regisztrációs lap:

Itt letölthető, nyomtatható, faxolható

A konferencia részletes programja:

09:00 - 09:30
Regisztráció

09.30 - 10.10
Az audiovizuális irányelv jelentősége
Dr. Gellén Klára
egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Az irányelv főbb intézményei, a tagállami jogalkotó implementációs mozgástere

10.10 - 10.20
szünet

10.20 - 11.00
A közösségi médiajog közvetlen alkalmazhatósága - Az implementáció alternatívája
Dr. Nyakas Levente
Az AKTI tudományos munkatársa, egyetemi tanársegéd (KGRE ÁJK)

Problémafelvetések:

 • Ha nem alkotják meg határidőre az irányelv rendelkezéseit a magyar jogrendbe illesztő jogszabályokat, akkor ettől a mulasztástól függetlenül alkalmazhatók-e az AMSZ irányelv rendelkezései?
 • Amennyiben van mód az irányelv rendelkezéseinek az alkalmazására, akkor az milyen formában történhet meg?

  • Vizsgált területek:

   • Az irányelv természete és pozíciója a közösségi jogforrási rendszerben
   • Az irányelv a közvetlen hatályának kérdése
   • A közvetett hatály kérdése
   • Következtetések az AMSZ irányelv alkalmazhatóságáról

11.00 - 11.10
szünet

11:10 - 12:10
Versenyképesebbé tehető-e a hazai médiaszabályozás

Kerekasztal-beszélgetés Dr. Polyák Gábor egyetemi adjunktus, PTE ÁJK (moderátor); Dr. Lengyel Márk médiajogász, Körmendy-Ékes és Lengyel Tanácsadó Iroda; Dr. Sós Ágnes a TV2 jogtanácsosa és Dr. Török Bernát osztályvezető, Elnöki Titkárság, ORTT közreműködésével

12.10 - 13.10
Ebédszünet

13.10 - 14.10
A lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatások piaca és szabályozása

Kerekasztal-beszélgetés Dr. Szőke Gergely László tudományos munkatárs, PTE ÁJK Informatikai- és Kommunikációs Jogi Kutatóintézet (moderátor); Dr. Detrekői Zsuzsanna, a Magyar Telekom jogásza; és Dr. Simon Éva, a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet (TASZ) jogásza közreműködésével

Beszámolók

Ügyfélszolgálat: 06 72 534 410 • Fax: 06 1 700 2549 • Email: iroda@jogiforum.hu • iStream.hu Kft. (Cg. 02-09-072551)