Gazdasági társaságok joga az új Ptk-ban - Az első év tükrében

Általános szabályok - A kft, a bt és az rt - Kérdések a gyakorlatban, vezetői felelősség, megnövekedett adminisztrációs terhek

A 2013. februárjában elfogadott és 2014. március 15-én hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv a polgári jog számos területén hozott átfogó változást. A Jogi Fórum 2015. február 13-dikán Szakmai Napot tart gazdasági társaságok joga az új Polgári Kódex alapján témakörben - a hatályba lépés óta eltelt idő gyakorlati tapasztalatainak összegzésére. A rendezvény alkalmat teremt az elmúlt közel egy év jogalkalmazásban a felmerült kérdéseinek és problémáinak megvitatására.

A rendezvény a Jogi Fórum Új Polgári Törvénykönyv - Szakmai Napok előadássorozatának következő állomása, melynek során a mindennapi jogalkalmazásban felmerülő legfontosabb és legérdekesebb kérdéseket világítjuk meg a jogalkotásban és a jogalkalmazásban is jártas neves előadók, kodifikációs szakemberek közreműködésével.

Az előadók szélekörű konzultációs lehetőséget biztosítanak a hallgatóság részére.

A részvételi díj tartalmazza az elektronikus szakmai anyagot, reggeli frissítőket, szendvicsebédet.

Időpont:

2015. február 13., péntek

Helyszín:

Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér, 1067 Budapest Eötvös utca 10.

Ár:

23 900 Ft + áfa

Kedvezmények:

joghallgató | ügyvédjelölt

Regisztrációs lap:

Itt letölthető, nyomtatható, faxolható

A konferencia részletes programja:

9.00-9.30

9.30-11.00
Gazdasági társaságok joga az új Ptk hatálybalépe óta - Általános kérdések
Dr. Csehi Zoltán
tanszékvezető, egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar

A jogi személyekre, ezen belül is a gazdasági társaságokra vonatkozó általános szabályok és a gyakorlat által felvetett kérdések

11.00-11.15

11.15-12.15
Gazdasági társaságok joga az új Ptk hatálybalépe óta - A kkt, a bt, a kkt és az rt - Az új szabályok a gyakorlatban - 1. rész
Dr. Boóc Ádám PhD
ügyvéd, egyetemi docens

  • A kkt új szabályai a Ptk alapján - gyakorlati kérdések és a gyakorlat kihívásai;
  • A bt és a kkt szabályainak összehasonlítása.

12.15-12.45

12.45-13.45
Gazdasági társaságok joga az új Ptk hatálybalépe óta - A kkt, a bt, a kkt és az rt - Az új szabályok a gyakorlatban - 2. rész
Dr. Boóc Ádám PhD
ügyvéd, egyetemi docens

  • A kft szabályozása a Ptk-ban - mi változott, mi az új, mi a régi?
  • A részvénytársaság az új Ptk-ban. Megfelel-e a szabályozás a mai kor igényeinek és kihívásainak?
  • Összegző megállapítások.

13.45-13.55

13.55-15.00
A vezető tisztségviselők magánjogi felelőssége az új Ptk. alapján, megnövekedett adminisztrációs terhek
Dr. Nochta Tibor PhD
ügyvéd, egyetemi docens (PTE ÁJK)

Beszámolók

Ügyfélszolgálat: 06 72 534 410 • Fax: 06 1 700 2549 • Email: iroda@jogiforum.hu • iStream.hu Kft. (Cg. 02-09-072551)