Gazdasági társaságok joga az új Ptk-ban - Az első év tükrében

Általános szabályok - A kft, a bt és az rt - Kérdések a gyakorlatban, vezetői felelősség, megnövekedett adminisztrációs terhek

http://konferencia.jogiforum.hu/uj_ptk_gt

A 2013. februárjában elfogadott és 2014. március 15-én hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv a polgári jog számos területén hozott átfogó változást. A Jogi Fórum 2015. február 13-dikán Szakmai Napot tart gazdasági társaságok joga az új Polgári Kódex alapján témakörben - a hatályba lépés óta eltelt idő gyakorlati tapasztalatainak összegzésére. A rendezvény alkalmat teremt az elmúlt közel egy év jogalkalmazásban a felmerült kérdéseinek és problémáinak megvitatására.

A rendezvény a Jogi Fórum Új Polgári Törvénykönyv - Szakmai Napok előadássorozatának következő állomása, melynek során a mindennapi jogalkalmazásban felmerülő legfontosabb és legérdekesebb kérdéseket világítjuk meg a jogalkotásban és a jogalkalmazásban is jártas neves előadók, kodifikációs szakemberek közreműködésével.

Az előadók szélekörű konzultációs lehetőséget biztosítanak a hallgatóság részére.

A részvételi díj tartalmazza az elektronikus szakmai anyagot, reggeli frissítőket, szendvicsebédet.

Időpont: 2015. február 13., péntek

Ár: 23 900 Ft + áfa

Helyszín: Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér, 1067 Budapest Eötvös utca 10.

A konferencia részletes programja:

9.00-9.30

9.30-11.00 Gazdasági társaságok joga az új Ptk hatálybalépe óta - Általános kérdések

Dr. Csehi Zoltán

tanszékvezető, egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar

A jogi személyekre, ezen belül is a gazdasági társaságokra vonatkozó általános szabályok és a gyakorlat által felvetett kérdések

11.00-11.15

11.15-12.15 Gazdasági társaságok joga az új Ptk hatálybalépe óta - A kkt, a bt, a kkt és az rt - Az új szabályok a gyakorlatban - 1. rész

Dr. Boóc Ádám PhD

ügyvéd, egyetemi docens

12.15-12.45

12.45-13.45 Gazdasági társaságok joga az új Ptk hatálybalépe óta - A kkt, a bt, a kkt és az rt - Az új szabályok a gyakorlatban - 2. rész

Dr. Boóc Ádám PhD

ügyvéd, egyetemi docens

13.45-13.55

13.55-15.00 A vezető tisztségviselők magánjogi felelőssége az új Ptk. alapján, megnövekedett adminisztrációs terhek

Dr. Nochta Tibor PhD

ügyvéd, egyetemi docens (PTE ÁJK)