Az új Polgári Törvénykönyv családjogi szabályai

A családjog helye az új Kódex rendszerében, a változások összefoglaló bemutatása

Sólyom László köztársasági elnök 2010. március 2-án aláírta a korábban az Országgyűlésnek megfontolásra visszaküldött és változatlan tartalommal elfogadott Ptké-t, ezzel megnyitva az utat az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépése előtt. A Kódex Első és Második Könyve 2010. májusában, a Harmadik, Negyedik, Ötödik, Hatodik és Hetedik 2011. január 1-jén lép hatályba.

A Jogi Fórum 2010. április 8-án megrendezésre kerülő konferenciáján az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szakértő előadói részletesen ismertetik az új Polgári Törvénykönyv cselekvőképességre vonatkozó szabályait, valamint a Harmadik Könyvként a Kódexbe illesztett családjogi tárgyú rendelkezéseket. Az előadók a hallgatóság részére széleskörű konzultációs lehetőséget biztosítanak.

Időpont:

2010. április 8., csütörtök

Helyszín:

Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.

Ár:

23 900 Ft + áfa

Kedvezmények:

joghallgató | ügyvédjelölt

Regisztrációs lap:

Itt letölthető, nyomtatható, faxolható

A konferencia részletes programja:

9.30-10.00
Regisztráció

10.00-10.45
Cselekvőképességi szabályok az új Ptk-ban
Dr. Boros Zsuzsanna
vezető tanácsos, IRM Polgári Jogi Kodifikációs és Nemzetközi Magánjogi Főosztály

  • A kiskorúakra vonatkozó rendelkezések
  • Nagykorú személyekre vonatkozó szabályok: szabályozás megváltozásának indokai, a leglényegesebb változások, előzetes jognyilatkozat, támogatott döntéshozatal, cselekvőképességet korlátozó gondnokság, Korlátozottan cselekvőképes személy jognyilatkozata, gondnokrendelés, gondnokrendelés felülvizsgálata

10.45-11.00
Szünet

11.00-11.45
Családjogi szabályozás – I.
Dr. Boros Zsuzsanna
vezető tanácsos, IRM Polgári Jogi Kodifikációs és Nemzetközi Magánjogi Főosztály

  • Házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat, élettársi kapcsolat

11.45-12.30
Ebédszünet

12.30-13.15
Családjogi szabályozás – II.
Dr. Megyeri Nóra
tanácsos, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Polgári Jogi Kodifikációs és Nemzetközi Magánjogi Főosztály

  • Alapelvek: a családi kapcsolatok védelme, a gyermek érdekének védelme, az egyenjogúság elve, a méltányosság és a gyengébb fél védelmének elve
  • A házasság: a házasságkötés, a házasság érvénytelensége, a házasság megszűnése, a házastársak személyi viszonyai, a házastársi tartás, a házassági vagyonjog

13.15-13.30
Szünet

13.30-14.15
Családjogi szabályozás – III.
Dr. Megyeri Nóra
tanácsos, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Polgári Jogi Kodifikációs és Nemzetközi Magánjogi Főosztály

  • A rokonság: a rokoni kapcsolat, a leszármazáson alapuló rokoni kapcsolat, az örökbefogadás, a szülői felügyelet, a rokontartás
  • A gyámság

Beszámolók

Ügyfélszolgálat: 06 72 534 410 • Fax: 06 1 700 2549 • Email: iroda@jogiforum.hu • iStream.hu Kft. (Cg. 02-09-072551)