Szerződések joga az új Polgári Törvénykönyvben

A kötelmek közös szabályai, a szerződések általános szabályai, az egyes szerződések szabályozása, bizalmi vagyonkezelés, a kártérítési felelősség

Sólyom László köztársasági elnök 2010. március 2-án aláírta a korábban az Országgyűlésnek megfontolásra visszaküldött és változatlan tartalommal elfogadott Ptké-t, ezzel megnyitva az utat az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépése előtt. A Kódex Első és Második Könyve 2010. májusában, a Harmadik, Negyedik, Ötödik, Hatodik és Hetedik 2011. január 1-jén lép hatályba.

A Jogi Fórum 2010. április 9-én megrendezésre kerülő konferenciáján az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szakértő előadói az új Polgári Törvénykönyv általános szerkezeti és tartalmi jellemzőinek, hatálybalépésének ismertetését követően részletesen bemutatják az Ötödik Könyv (Kötelmi Jog) felépítését, a kötelmek új, közös szabályai, a szerződések általános szabályait, majd sorra veszik az egyes szerződésekre vonatkozó rendelkezéseket, a bizalmi vagyonkezelésre, valamint a szerződésen kívül okozott károkért való felelősségre vonatkozó szabályokat. Az előadók a hallgatóság részére széleskörű konzultációs lehetőséget biztosítanak.

Időpont:

2010. április 9., péntek

Helyszín:

Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 44.

Ár:

23 900 Ft + áfa

Kedvezmények:

joghallgató | ügyvédjelölt

Regisztrációs lap:

Itt letölthető, nyomtatható, faxolható

A konferencia részletes programja:

9.30-10.00
Regisztráció

10.00-10.45
Az új Polgári Törvénykönyv bemutatása, a kötelmek közös szabályai
Sáriné Dr. Simkó Ágnes
az új Polgári Törvénykönyv volt miniszteri biztosa, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Polgári Jogi Kodifikációs és Nemzetközi Magánjogi Főosztálya volt vezetője

 • Az új Polgári Törvénykönyv bemutatása: Az új Ptk. szerkezeti és tartalmi jellemzése; Az új Ptk. hatályba lépése; Az Ötödik Könyv (Kötelmi Jog) felépítése
 • A kötelmek közös szabályai: Elévülés, jogvesztés; Tartozás elismerés, egyezség; Pénztartozás teljesítése

10.45-11.00
Szünet

11.00-11.45
A szerződések általános szabályai
Sáriné Dr. Simkó Ágnes
az új Polgári Törvénykönyv volt miniszteri biztosa, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Polgári Jogi Kodifikációs és Nemzetközi Magánjogi Főosztálya volt vezetője

 • Fogyasztói szerződés
 • A szerződés megkötése, értelmezése
 • Érvénytelenség
 • A szerződés teljesítése
 • Szerződésszegés, felelősség, hibás teljesítés
 • A szerződés megerősítése és módosítása
 • Engedményezés, tartozásátvállalás, szerződésátruházás
 • Szerződésmegszűnés teljesítés nélkül

11.45-12.30
Ebédszünet

12.30-13.15
Az új Polgári Törvénykönyv kötelmi különös részének áttekintése I.
Dr. Kocsis Orsolya
tanácsos, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Polgári Jogi Kodifikációs és Nemzetközi Magánjogi Főosztály

 • Bevezetés - Az új Polgári Törvénykönyv kötelmi különös részének áttekintése
 • Egyes szerződések: A tulajdonátruházó szerződések; A vállalkozási típusú szerződések; A megbízási típusú szerződések; Használati szerződések; Letéti szerződések

13.15-13.30
Szünet

13.30-14.15
Az új Polgári Törvénykönyv kötelmi különös részének áttekintése II.
Dr. Kocsis Orsolya
tanácsos, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Polgári Jogi Kodifikációs és Nemzetközi Magánjogi Főosztály

 • Egyes szerződések (folyt.): Pénz- és hiteljogviszonyok; Biztosítéki szerződések; A tartási és az életjáradéki szerződés
 • Bizalmi vagyonkezelés
 • Felelősség a szerződésen kívül okozott károkért

Beszámolók

Ügyfélszolgálat: 06 72 534 410 • Fax: 06 1 700 2549 • Email: iroda@jogiforum.hu • iStream.hu Kft. (Cg. 02-09-072551)