Védjegy- és Internetjog

Jogviták és bírói gyakorlat

A védjegy- és internetjog folyamatosan változó, bővülő szabályai nem könnyítik meg a jogalkalmazó dolgát. E szabályok és alkalmazásuk gyakorlati megvalósulásának bemutatására tesznek kísérletet előadóink.

 • Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata, illetve az uniós szabályozás nem minden esetben egyezik a hazánkban alkalmazott joggyakorlattal. Bemutatásra kerül az Európai Unió Bíróságának néhány - a témában az utóbbi időben nagy visszhangot kapott - jogesete.
 • A domain és védjegybitorlás hazai szabályozását, illetve annak hiányosságait is bemutatják előadóink a Legfelsőbb Bíróság vonatkozó állásfoglalásainak felvázolásán keresztül.
 • Napirendre kerül a konferencia során továbbá az elhíresült LEGO- ügy is, melyek során nagyban eltérő ítéletet hozott hazánk, illetve az Európai Unió bírósága. Ennek lehetséges okait is megismerhetik résztvevőink.
 • Szó lesz továbbá a védjegycsaládok elvéről, annak a jóhírnévvel való kapcsolatáról.

Szakértő előadóink a Jogi Fórum 2011. áprilisi konferenciája során kísérletet tesznek a fenti két jogterület részletes bemutatására érdekfeszítő és tanulságos jogesetek ismertetésén keresztül.

Időpont:

2011. április 28., csütörtök

Helyszín:

Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér, 1067 Budapest, Eötvös u.10.

Ár:

24 900 Ft + áfa

Kedvezmények:

joghallgató | ügyvédjelölt

Regisztrációs lap:

Itt letölthető, nyomtatható, faxolható

A konferencia részletes programja:

9.00-9.30
Regisztráció

9.30-10.30
Google, eBay és a metaadatok
Dr. László Áron
ügyvéd, SBGK Szabadalmi és Ügyvédi Irodák

 • A C-236/08. számú Google France és Google ügy.
 • A C‑278/08. számú BergSpechte ügy.
 • Jääskinen főtanácsnok indítványa a C-324/09. számú ügyben - L'Oréal és társai kontra eBay.
 • Az uniós jog felelősségkorlátozó rendelkezéseket tartalmaz az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtói javára - A 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.
 • Mit lehet a Google-lal csinálni, ha az AdWords-ben bitorolják a védjegyet?
 • A Google szabályzatának bemutatása.

10.30-10.45

10.45-11.45
A domain és a védjegybitorlás
Pintz György
európai szabadalmi és védjegy ügyvivő, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda

 • A HU domainek szabályozása - ISZT TT.
 • Jogviták HU domain esetében: bíróság, döntnök.
 • Jogviták és védjegybitorlás más domain név esetében (com, org stb.).
 • A Legfelsőbb Bíróság véleménye a DRSZ-ről?

11.45-12.45

12.45-13.45
A LEGO ügy tanulságai, harmonizációs kérdések a magyar jogban
Dr. Lendvai András
ügyvéd

 • A LEGO ügy Magyarországon és az EU-ban.
 • A magyar Lego döntések gyakorlati következményei.
 • Egyértelműek-e védjegyjogunk alapfogalmai?
 • Mennyiben érvényesül az európai védjegyjog versenyközpontúsága?
Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy dr. Lendvai András előadásának korábbi tematikája tévesen, az előadóval nem egyeztetve került fel honlapunkra. Az érintettektől elnézést kérünk. A szerk.

13.45-14.00

14.00-15.00
A védjegycsaládok elve és kapcsolata a jóhírnévvel
Dr. Süle Ákos
ügyvéd, Süle Ügyvédi Iroda

 • A védjegyek tényleges használata a gyakorlatban.
 • A védjegycsaládok az USA-ban, szemezgetés a gyakorlatból.
 • Az európai uniós megközelítés.
 • C-234/06 P Bridge/Bainbridge eset.
 • Magyarországi esetek bemutatása.

Beszámolók

Ügyfélszolgálat: 06 72 534 410 • Fax: 06 1 700 2549 • Email: iroda@jogiforum.hu • iStream.hu Kft. (Cg. 02-09-072551)