Versenyjogi aktualitások

Jogalkalmazási gyakorlat

A Jogi Fórum 2017. március 29-én Szakmai Napot tart versenyjogi aktualitások témakörben. A konferencia alkalmat teremt arra, hogy az érintett területekkel elmélyülten foglalkozó gyakorló jogászok segítséget nyújtsanak a versenyjogi változások során felmerülő gyakorlati problémákra és megismerjék a résztvevők a legújabb változásokat, valamint az aktuális versenyjogi gyakorlatát a GVH-nak.

versenyjog konferencia

Ajándék könyv:

Tóth András
A versenyjog és határterületei
A versenyszabályozás jogági kapcsolatai

A részvételi díj tartalmazza az elektronikus szakmai anyagot*, a reggeli frissítőket, ebédet és pogácsákat, valamint Tóth András: A versenyjog és határterületei. A versenyszabályozás jogági kapcsolatai c.könyvet.

A programváltozás jogát fenntartjuk.

*Az előadók hozzájárulásának függvényében.

Időpont:

2017. március 29., szerda

Helyszín:

Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér, 1067 Budapest, Eötvös utca 10.

Ár:

27 900 Ft + áfa

Kedvezmények:

joghallgató | ügyvédjelölt

Regisztrációs lap:

Itt letölthető, nyomtatható, faxolható

A konferencia részletes programja:

08:30 - 09:00
Regisztráció

09:00 - 09:30
Előadás
Dr. Tóth András
GVH elnökhelyettes, a Versenytanács elnöke

A GVH jogalkalmazási gyakorlata

 • Legújabb fúziós változások
 • Közelmúlt jelentős ügyei és bírósági fejleményei
 • Digitális gazdaság és versenyfelügyelet
 • Fogyasztóvédelmi fejlemények
 • GVH bírságolási gyakorlatával kapcsolatos legújabb fejlemények

09:30 - 10:30
Előadás
Dr. Horváth András
ügyvéd - Baker & McKenzie

A versenyjogi kártérítési irányelv átüétetése Magyarországon

 • Felelősségi kérdések
 • Bizonyíték-feltárás és iratbetekintés
 • Versenyhatóságok szerepe
 • Alternatív vitarendezés

10:30 - 10:50
Kávészünet

10:50 - 11:50
Előadás
Dr. Muraközy Balázs
MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet -tudományos főmunkatárs; "Lendület" Vállalati Stratégia és Versenyképesség csoport - vezető

A kartell által okozott gazdasági károk becslése

 • Szükséges adatok és statisztikai módszerek
 • Közgazdasági elmélet
 • Áremelkedés, az áthárítás és az output-hatás becslése

11:50 - 12:40
Előadás
Dr. Fejes Gábor
ügyvéd, partner - Oppenheim Ügyvédi Iroda

Kartelljogi update – a legfontosabb fejlemények a versenykorlátozó megállapodásokkal kapcsolatos joggyakorlatban 2015-2016-ban

 • az érintett időszakban született eseti döntések bemutatása és a tanulságok levonása (klasszikus horizontális kartellek és vertikális versenykorlátozó megállapodások);
 • a hatósági gyakorlatot befolyásoló szoft-jogi instrumentumok bemutatása (új engedékenységi dokumentáció, az első egyezségi kísérletek viszonya az egyezségi közleményhez, stb.);
 • tanulságok a bírósági felülvizsgálati gyakorlatból (mely esetekben élt a bíróság kasszációs vagy reformációs jogköreivel és miért);
 • a szankciók alakulása (a bírságok mértéke, összhangja a bírságközleménnyel, illetve az első „figyelmeztetések” a KKV szektorban);
 • a közbeszerzési kizárások gyakorlata illetve a közbeszerzési öntisztázások első tapasztalatainak összegzése.

12:40 - 13:10
Ebédszünet

13:10 - 14:00
Előadás
Dr. Horányi Márton
ügyvéd, partner - Baker & McKenzie

Fókuszban az e-kereskedelem, a digitális gazdaság, és a vertikális versenykorlátozások: mi várható 2017-ben?

 • Újra fókuszban a vertikális árrögzítés tilalma: trendek és fejlemények a hazai és a külföldi versenyjogi gyakorlatban
 • Árazási gyakorlatok az online kereskedelemben versenyjogi szemmel
 • Online értékesítés és az online értékesítésre vonatkozó korlátozások tilalma
 • Geoblocking és területi korlátozások tilalma, az európai digitális egységes piac tükrében

Beszámolók

Ügyfélszolgálat: 06 72 534 410 • Fax: 06 1 700 2549 • Email: iroda@jogiforum.hu • iStream.hu Kft. (Cg. 02-09-072551)