Joghallgatói kedvezmények

A Jogi Fórum nappali tagozatos joghallgatók részére két kedvezményt tesz elérhetővé. Egyrészt a konferenciák aktuális (a dátumtól függően teljes árú vagy kedvezményes) részvételi díjából további 20% engedményt biztosít.

A kedvezmény érvényesítésének feltétele, hogy ezt a jelentkező a regisztrációkor kérje (megjegyzés rovatban), illetve a regisztrációval egyidőben hallgatói jogviszonyának igazolását emailben (ld. lent) vagy faxon eljuttassa a Jogi Fórum részére.

Ingyenes részvétel joghallgatók számára

Minden konferencián egy fő nappali tagozatos joghallgató részére ingyenes részvételi lehetőséget biztosítunk.

Az ingyenes regisztrációra vonatkozó igényeket e-mailen várjuk az info@jogiforum.hu címre. Tárgyként kérjük feltüntetni: Jogi Fórum konferencia - Ingyenes részvételi igény. A tanulmányok folytatásának igazolásaként kérjük a diákigazolvány (mind a két oldalának) másolatát az e-mailhez csatoltan megküldeni.

Az e-mailben kérjük feltüntetni az alábbi adatokat: név, egyetem megnevezése, évfolyam megjelölése, valamint annak a konferenciának a megjelölése, amelyen jelentkező ingyenesen részt kíván venni.

A kiválasztásnál előnyt jelent:

  • az utolsó lezárt félévben legalább jó átlagú tanulmányi eredmény - a tanulmányi eredmény igazolásaként kérjük az index másolatát a jelentkezéshez csatoltan megküldeni,
  • a jelentkező által megjelölt konferencia témájához kapcsolható kutatás, tanulmány, szakdolgozat írása - melynek igazolására kérjük a témavezető ajánlását a jelentkezéshez csatoltan megküldeni,
  • Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójában való részvétel - a részvétel igazolásaként kérjük a jelentkezésben az OTDK évének, az OTDK dolgozat pontos címének, illetve a témavezetőnek a megjelölését,
  • vidéki egyetemen végzett tanulmányok.

Jelentkezési határidő: a konferenciát megelőző 14. nap.

A jelentkezési határidő lejártával, az igények elbírálását követően a jelentkezőket legkésőbb a konferenciát megelőző 5. napig e-mailen értesítjük.

A Jogi Fórum ugyanazon jelentkező számára az ingyenes részvételt valamennyi konferenciájára vonatkozóan egy alkalommal biztosítja.

Fax: 1 / 700 2549. Email: iroda@jogiforum.hu 

Aktuális konferenciák megtekintése →

 

Fenntartjuk a jogot a rendezvényeket érintő bármilyen kedvezmény értesítés nélküli felfüggesztésére vagy visszavonására.

Beszámolók

Ügyfélszolgálat: 06 72 534 410 • Fax: 06 1 700 2549 • Email: iroda@jogiforum.hu • iStream.hu Kft. (Cg. 02-09-072551)