Jogi angol alapok

Szerződések joga - An Introduction to Contract law and Legal English

2012. májusában útjára indítjuk legújabb rendezvénysorozatunkat "Jogi angol alapok" címmel.

Rohanó világunkban a gyakorló jogászok folyamatos időhiányban szenvednek, így sok egyéb mellett nem jut idő a napjainkban már nélkülözhetetlennek számító angol jogi szaknyelv alapjainak elsajátítására.

A Jogi Fórum "Jogi angol alapok" elnevezésű sorozatának célja egy a való életben hasznosítható, gyakorlati tudás átadása résztvevői számára.

A rendezvényünkre regisztrált jogászok Dr. Szeidl Ágnes, ügyvéd, nyelvész, egyetemi oktató, az Európai Nyelvi Díjas Precedens Nyelvstúdió oktatási igazgatója segítségével tematikusan ismerkedhetnek meg az angol jogi szaknyelv alapjaival.

Oktatónk kutatási területe az angolszász és a kontinentális jogintézmények komperatív vizsgálata, a brit és az amerikai jogi szaknyelvek közötti hasonlóságok és különbségek, a deliktuális felelősség a brit jogban. Tananyagfejlesztőként és tanártovábbképzőként a kontinentális jogintézmények angol nyelvű megfeleltetése, az egységes európai jogi terminológia kidolgozása a szakterülete.

A képzés során az ügyfelekkel/ partnerekkel való tárgyalás és ügyletek megkötése folyamán létfontosságúnak minősülő információkat oszt meg a hallgatósággal oktatónk.

Első alkalommal a szerződések joga, illetve az ahhoz kapcsolódó legfontosabb alap szókincs és gyakorlati feladatok, minták kerülnek terítékre.

A későbbi képzések során foglalkozunk többet között a társasági jogi alapok, a szerződésen kívül okozott kárfelelősség, és a levelezési, illetve tárgyalási technikák problémakörével.

A további képzésekre vonatkozó részletes információkkal oldalunkat hamarosan frissítjük.

A képzés megkezdéséhez pre-intermediate szintű angol nyelvtudás szükséges.

Arról, hogy Ön rendelkezik-e a rendezvényen történő részvételhez szükséges szintű angol nyelvismerettel az itt elérhető rövid teszt kitöltésén keresztül győződhet meg.

A tematikát összeállította Dr. Kovács Tímea, a Jogi Fórum angol jogi szaknyelv rovatának szerkesztője.

Időpont:

2012. május 3., csütörtök

Helyszín:

Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.

Ár:

9 900 Ft + áfa

Kedvezmények:

joghallgató | ügyvédjelölt

Regisztrációs lap:

Itt letölthető, nyomtatható, faxolható

A konferencia részletes programja:

9.30 - 10.00
Regisztráció

10. 00 - 11.30
Szerződések joga - Elmélet
Dr. Szeidl Ágnes
ügyvéd, nyelvész, egyetemi oktató, az Európai Nyelvi Díjas Precedens Nyelvstúdió oktatási igazgatója

  • Áttekintés az angol jogi szaknyelv jellegzetességeiről (szóképzés, nyelvtan).
  • A legfontosabb szóképzési alapismeretek az angol jogi szaknyelvben, pl. ’ doublets and triplets’, coordinated pairs’, ’false friends’, etc.
  • Szerződésértelmezéshez nélkülözhetetlen: az angol jogi szaknyelv nyelvtani sajátosságai.
  • Szerződések joga - alapok: az angol-amerikai jogi terminológia, a szerződés létrejötte, szerződésszegés, jogorvoslatok.

11.30 - 12.00
Szünet

12.00 - 13.30
Szerződések joga - Gyakorlat
Dr. Szeidl Ágnes
ügyvéd, nyelvész, egyetemi oktató, az Európai Nyelvi Díjas Precedens Nyelvstúdió oktatási igazgatója

  • Az angol szerződések szerkezete, rendelkezései, a rendelkezésre bocsátott iratminták részletes elemzése.
  • Angol nyelvű szerződésminták, szerződés-értelmezés a gyakorlatban. Hogyan értelmezzünk egy angol nyelvű szerződést?

Beszámolók

Ügyfélszolgálat: 06 72 534 410 • Fax: 06 1 700 2549 • Email: iroda@jogiforum.hu • iStream.hu Kft. (Cg. 02-09-072551)